Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

woensdag 1 juli 2015

Belofte maakt schuld?

Met de volgende mededeling op de website maakt het schepencollege een einde aan de belofte om elke maand één zitdag op zaterdag te houden: "Om tegemoet te komen aan onze inwoners die op weekdagen moeilijk naar het gemeentehuis kunnen komen, organiseerde het College van Burgemeester en Schepenen een maandelijkse zitdag op zaterdag. We hebben dit twee jaar met veel plezier gedaan maar moeten vaststellen dat de opkomst zeer beperkt is. Daarom werd beslist om de zitdagen niet meer te organiseren en uit te kijken naar andere mogelijkheden om steeds bereikbaar te blijven voor onze inwoners. Uiteraard blijven burgemeester en schepenen steeds beschikbaar tijdens de andere contactmomenten en via telefoon of mail." N-VA had in haar verkiezingsprogramma nochtans letterlijk het volgende opgenomen: "Als wij deel uitmaken van het College van Burgemeester en Schepenen en OCMW-voorzitter zullen wij er voor zorgen dat er elke zaterdag van 10 tot 12 uur één van deze personen op het gemeentehuis aanwezig zal zijn voor het beantwoorden van vragen van de inwoners." Hiermee sneuvelt dus een mooie maar thans gemakkelijke belofte.

Binnenkort komt er wel een nieuwe gemeentelijke website maar ik ben benieuwd naar welke "andere mogelijkheden" er voorgesteld zullen worden. Veel maar niet alles is immers op het internet te vinden en het blijft voor velen moeilijk om tijdens de week naar het gemeentehuis te komen om een dossier met de schepenen te bespreken.