Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

maandag 15 juni 2015

De sporthal en suggestieve informatie

In 2012 werd door de vorige meerderheid (CD&V en SP.a) de eerste steen gelegd van een sporthal in Kortenaken. Deze sporthal is er na vele jaren van beloftes - inclusief van zij die nu suggereren dat de sporthal overbodig is - eindelijk door het initiatief van CD&V Kortenaken met 30% Vlaamse subsidies gekomen en werd in 2013 geopend door de huidige Open VLD en N-VA meerderheid.

Het bericht van Open VLD (zie beneden in cursief) is op enkele vlakken op zijn minst suggestief maar ook onvolledig en incorrect:
  • Het suggereert mijns inziens dat de vorige meerderheid nalatig is geweest maar de vloer in de sporthal dateert van de zomer van 2013 en toen was de huidige meerderheid reeds aan zet. Als men nu dus suggereert dat er tijdens de aanleg fouten zijn gebeurd, dan moet men hierbij niet verwijzen naar de vorige meerderheid. 
  • De sporthal van Kortenaken kost ca. €188.000 per jaar en geen €260.000 per jaar want de Vlaamse Overheid subsidieert 30%. 
  • Bijkomend wordt er niet aangegeven dat de keuze van de vorige meerderheid 2x structureel onderhoud van de sportvloer inhoudt. Er wordt op een termijn van 30 jaar namelijk 1 maal een groot onderhoud voorzien en 1 maal een volledig nieuwe vloer gelegd. Deze clause zorgt er voor dat er 30 jaar lang in optimale omstandigheden gesport kan worden. 
  • Iedereen heeft jaren voor een sporthal geijverd en de bezettingsgraden tonen ook aan dat de zaal goed wordt gebruikt (overdag door scholen en door de week 's avonds van 18u steeds bezet). Elke dienst die een gemeente aanbiedt kost nu eenmaal geld (denk maar aan de bib, het containerpark, een weg, ...).
Feit is wel dat de sportvloer eind augustus hersteld wordt omdat er inderdaad kleine gebreken zijn die het gemeentebestuur terecht heeft aangekaart bij de bouwheer. Zij zullen dit nu en ook in de toekomst kosteloos herstellen maar dit behoort niet tot het structureel onderhoud waar we dus nog steeds 2x recht op hebben.

Bericht Open VLD: 

"In 2012 begon de bouw van de sporthal De Vruen te Waanrode. De toenmalige CD&V-SP.a meerderheid koos voor een zeer dure investering door de bouw van de sporthal. Deze sporthal kost Kortenaken 260.000€ per jaar gedurende 30 jaar. In totaal komt dit op 312 miljoen oude Belgische frank. De sporthal werd in 2013 ingehuldigd.

Begin 2015 stelden we reeds de eerste beschadigingen vast (kleine scheurtjes in de Polyurethaan sportvloer). Deze beschadigingen zijn vooral te wijten aan fouten bij het leggen van deze vloer. De firma’s Democo en Sport in Vlaanderen (bouwheer van de sporthal) zijn onmiddellijk op de hoogte gebracht van deze beschadigingen. De producent van de sportvloer is ter plaatse gekomen om de beschadigingen vast te stellen.


De huidige meerderheid van Open VLD en N-VA heeft samen met de voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf beslist dat alle beschadigingen dringend hersteld moeten worden op kosten van de producent van de sportvloer. De herstelling zal plaatsvinden eind augustus 2015. De sporthal zal dan gedurende een drietal dagen niet kunnen gebruikt worden.


In de toekomst zullen we strikt opvolgen hoe de toestand van de sportvloer verder evolueert. Wij zullen niet toelaten dat zulk een dure constructie al na zo een korte tijd zichtbare gebreken vertoont."