Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

maandag 23 februari 2015

Belastingsreglement op masten en pylonen voor dienstjaren 2015-2018 (aflevering 3)

Het agendapunt 'Belastingsreglement op masten en pylonen' stond in november 2014 voor de eerste keer op de agenda en toen werd het op aangeven van onze fractie verdaagd omdat er enkele “mankementen” en hiaten in deze beslissing stonden. 
In december 2014 werd dan een aangepast voorstel gedaan waarbij er deels met onze opmerkingen rekening werd gehouden (o.a. een vrijstelling voor de verlichting van sport- en recreatievoorzieningen). Verder was er in het besluit van december opgenomen dat het college nog bijkomende vrijstellingen kan geven in geval van betwisting. Omdat dit een zekere willekeur kan inhouden en het voor interpretatie vatbaar is, hadden wij ons als fractie onthouden tijdens de stemming. 
De gemeente heeft dit besluit vervolgens aan de toezichthoudende overheid bezorgd en het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft laten weten dat er een paar aanpassingen aan het besluit gedaan moeten worden waardoor het reglement opnieuw op de agenda van 26 februari 2015 staat. Het Agentschap oordeelt namelijk - net zoals onze fractie in december 2014 - dat het oorspronkelijke reglement een willekeur kan inhouden: “De laatste zin van artikel 4 “vrijstellingen worden aangevraagd en beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen, die ook oordelen in geval van betwisting moet alleszins geschrapt worden. Het college van burgemeester en schepenen heeft geen discretionaire bevoegdheid om te oordelen over een aanvraag voor vrijstelling van de belasting. De criteria om in aanmerking te komen voor een vrijstelling moeten ondubbelzinnig blijken uit het gemeenteraadsbesluit. Het college is wel bevoegd om bezwaarschriften te behandelen maar dit is reeds vermeld in artikel 7 van de beslissing.”