Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

zaterdag 28 februari 2015

Onderhoudsbudget van wegen terug op peil

Verkeersveiligheid en comfort van de wegen zijn van zeer groot belang voor onze inwoners. Als verkeerskundige maakte ik me sinds de bestuurswissel dan ook ongerust omdat het budget voor het onderhoud van wegen werd teruggeschroefd. Nu ben ik tevreden dat de meerderheid het budget opnieuw verhoogt tot hetzelfde peil van vroeger (ca. €300.000 + zie grafiek hieronder). Op deze manier kunnen ook in 2015 de nodige onderhoudswerkzaamheden aan wegen, fiets- en voetpaden plaatsvinden. Dit is een aanzienlijke "hap" uit het gemeentebudget maar het is wel noodzakelijk om later niet met een nog groter factuur opgezadeld te worden want doelgericht onderhoud laat de wegen langer meegaan.

Ter info, Kortenaken beschikt over ongeveer 160 km gemeentelijke weg.woensdag 25 februari 2015

40 dagen zonder alcohol

We zijn 1 week na Aswoensdag en ik heb me vorige week voorgenomen om een moderne vorm van Vastenperiode te hanteren: 40 dagen zonder alcohol. Week 1 heb ik vrij goed overleefd al heb ik het soms toch "moeilijk" :-).  Niet dat ik vroeger elke dag alcohol dronk maar op restaurant smaakt een goed glas wijn mij toch. Of op café eens een frisse pint.

Het wordt dus misschien toch een klein beetje aftellen tot 5 april want ik ben jarig op 10 maart en op 20 maart vertrek ik voor drie weken naar Amerika.. Beter een andere periode gekozen dus :-)
maandag 23 februari 2015

Belastingsreglement op masten en pylonen voor dienstjaren 2015-2018 (aflevering 3)

Het agendapunt 'Belastingsreglement op masten en pylonen' stond in november 2014 voor de eerste keer op de agenda en toen werd het op aangeven van onze fractie verdaagd omdat er enkele “mankementen” en hiaten in deze beslissing stonden. 
In december 2014 werd dan een aangepast voorstel gedaan waarbij er deels met onze opmerkingen rekening werd gehouden (o.a. een vrijstelling voor de verlichting van sport- en recreatievoorzieningen). Verder was er in het besluit van december opgenomen dat het college nog bijkomende vrijstellingen kan geven in geval van betwisting. Omdat dit een zekere willekeur kan inhouden en het voor interpretatie vatbaar is, hadden wij ons als fractie onthouden tijdens de stemming. 
De gemeente heeft dit besluit vervolgens aan de toezichthoudende overheid bezorgd en het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft laten weten dat er een paar aanpassingen aan het besluit gedaan moeten worden waardoor het reglement opnieuw op de agenda van 26 februari 2015 staat. Het Agentschap oordeelt namelijk - net zoals onze fractie in december 2014 - dat het oorspronkelijke reglement een willekeur kan inhouden: “De laatste zin van artikel 4 “vrijstellingen worden aangevraagd en beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen, die ook oordelen in geval van betwisting moet alleszins geschrapt worden. Het college van burgemeester en schepenen heeft geen discretionaire bevoegdheid om te oordelen over een aanvraag voor vrijstelling van de belasting. De criteria om in aanmerking te komen voor een vrijstelling moeten ondubbelzinnig blijken uit het gemeenteraadsbesluit. Het college is wel bevoegd om bezwaarschriften te behandelen maar dit is reeds vermeld in artikel 7 van de beslissing.”

woensdag 11 februari 2015

JONG-CD&V vraagt toegankelijke WiFi in gemeentelijke zalen

Onze gemeente kent verschillende gemeenschapscentra en deze worden voor allerlei activiteiten gebruikt: vergaderingen, workshops, feesten, fuiven, … We leven tegenwoordig in een online maatschappij en daarom vragen we als JONG-CD&V om het WiFi-netwerk in deze zalen open te stellen voor het publiek. 

Afgelopen weekend was ik samen met Dorien Fets op de 18-jarigen fuif in Waanrode en verschillende jongeren spraken ons aan dat er binnen in zaal Bergendal noch een mobiele internetverbinding is noch een telefoonbereik. Dit is een probleem dat al langer gekend is en heeft te maken met de constructie van de zaal. Een mogelijk oplossing voor dit probleem zou zijn om in de zaal een signaalversterker te plaatsen zodat er binnen ook een mobiel netwerk is en bijkomend wil ik in de gemeenteraad samen met Dorien ook ijveren voor het openstellen van het WiFi-netwerk in alle gemeentelijke zalen. Alle zalen hebben nu een WiFi-netwerk maar dit is niet publiek toegankelijk. Sommige gebruikers van de zalen kennen de code van het netwerk maar als we als gemeente willen inzetten op een verdere modernisering en digitalisering, zullen er ook investeringen nodig zijn zodat het voor iedereen mogelijk wordt om in de zalen gebruik te maken van een betrouwbaar WiFi-netwerk. De gemeente heeft trouwens in haar beleidsverklaring 2013-2018 opgenomen dat er wordt geïnvesteerd in moderne hard- en software.

donderdag 5 februari 2015

Sport- en cultuurprijzen 2014

Op vrijdag 27 maart reikt de gemeente de sport- en cultuurprijzen uit. Ken jij een persoon en/of een plaatselijke vereniging die zich afgelopen jaar verdienstelijk heeft gemaakt in een bepaalde tak van kunstbeoefening, in het sociaal-culturele werk of in de sport? Tot 13 februari kan je hier (sport en cultuur) iemand nomineren.

Dit zijn de categorieën:
 • Categorie CULTUUR Volwassenen:
  • Prijs voor sociaal-culturele vereniging
  • Prijs voor artistieke prestatie (kunstbeoefening)
  • Prijs voor sociaal-culturele inzet
  • Prijs voor levenswerk
 • Categorie CULTUUR Jeugd:
  • Prijs voor jeugdvereniging
  • Prijs voor artistieke prestatie (kunstbeoefening)
  • Prijs voor sociaal-culturele inzet
 • Categorie SPORT:
  • Sportman
  • Sportvrouw
  • Vrouwelijke sportjongere
  • Mannelijke sportjongere
  • Sportclub, -team of -ploeg
  • Sporter met een beperking 
  • Sportverdienstelijke