Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

zaterdag 24 januari 2015

Stefaan blikt terug en kijkt vooruit

Afgelopen week verscheen ons huis-aan-huis-blad kortenaken.direct. Hierin blikt Stefaan Devos terug op 2 jaar oppositie:
"Twee jaar oppositie gevoerd en vooral de beginperiode was toch even wennen. Er kwamen nogal wat nieuwe gezichten in de gemeenteraad, aanpassing aan de nieuwelingen en vooral de manier van besturen werd anders.
De huidige meerderheid herhaalde in ’t begin van de legislatuur, en dit tot vervelens toe, dat we afstevenden naar een financieel debacle, niets bleek minder waar. De gemeentelijke meerjarenplanning vertoont tot en met 2019 een positief resultaat en in tegenstelling tot vele andere gemeenten hebben wij de directe belastingen niet verhoogd. Onze CD&V-fractie erkent dat er een aantal meevallers (verkoop watermaatschappij IWM aan de Watergroep) en uiteraard een aantal tegenvallers (verhoging bijdrage brandweer) zijn, situaties die elke bestuursmeerderheid meemaakt. Structurele investeringen, zoals riolerings- en wegenwerken, vallen stil en dit betreuren we want de overheid verplicht ons zo snel als mogelijk het rioleringsnet te vernieuwen.

'Samen pakken we de toekomst vast' is de CD&V-boodschap in 2015. Wij werken mee aan deze toekomst, verschillende enthousiaste jongeren staan klaar om de fakkel over te nemen. Ervaren collega’s staan de jongeren met raad en daad bij zonder hun eigen ambities op te geven."