Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

maandag 21 december 2015

Nog snel enkele inhuldigingen

Deze week werd de uitbreiding van kinderopvang Kiekeboe in Hoeleden ingehuldigd en dinsdag 22 december het nieuwe KLJ-gebouw in Waanrode. Is het toeval dat dit nog voor 31 december 2015 gebeurt of niet? Als je het mij vraagt niet en willen de huidige schepenen en de burgemeester dat hun naam op de inhuldigingsplaat staat in plaats van hun opvolgers. Het KLJ-gebouw in Waanrode is bijvoorbeeld nog niet volledig afgewerkt en de KLJ zal er pas gebruik van maken in februari wanneer het volledig is afgewerkt. De vloerder is momenteel namelijk nog bezig om de vloer op de benedenverdieping te leggen terwijl de vloer op de bovenverdieping later wordt gelegd. De officiële inhuldiging moest dus nog absoluut gebeuren vóór alle wissels in het schepencollege.

vrijdag 18 december 2015

Logische keuze KMO-zone

Het college maakte gisteren haar voorkeurslocatie bekend voor de locatie van de KMO-zone. Ik vind de Tiensesteenweg een logische keuze omdat het verkeer van de ambachtelijke zone zo onmiddellijk naar Tienen (E40) of de E314 kan zonder dat het door onze dorpen moet. Wij hebben in het verleden dan ook altijd gepleit om de ambachtelijke zone in deze omgeving te lokaliseren. Tijdens de verkiezingen van 2012 heeft men foute informatie verspreid door aan te geven dat wij de zone wilden ontsluiten via de Eindestraat terwijl dat helemaal niet de bedoeling was.

Nu de voorkeurslocatie gekend is, kan men van start gaan met de gesprekken met de grondeigenaar en eindelijk werk maken van de zone. Er is immers een vraag naar deze zone en ook wij als oppositie worden hierover regelmatig gecontacteerd.

woensdag 9 december 2015

Stoelendans binnen het college van Burgemeester en Schepenen

Het startschot voor de stoelendans binnen het College van Burgemeester en Schepenen is officieel gegeven. Op de gemeenteraad van volgende week donderdag leggen 2 nieuwe schepenen de eed af, komt er een nieuwe voorzitter van de gemeenteraad en de dag nadien wordt door de gouverneur Patrick Vandijck (Open VLD) aangesteld als nieuwe burgemeester (voordien André Alles (Open VLD)). Bijkomend wordt begin 2016 ook nog de voorzitter/schepen van het OCMW vervangen. Van de 6 uitvoerende mandaten in onze gemeente blijven er in 2016 dus maar 2 op post. Dit komt de opvolging van dossiers allerminst ten goede. Dossiers zijn de dag van vandaag namelijk complex en vragen onderhandelingen met andere overheden voor o.a. subsidies. Enige continuïteit en een duurzame visie zijn dus noodzakelijk. 

Ik kan begrijpen dat er omwille van persoonlijke of professionele redenen afstand wordt gedaan van een mandaat (is deze legislatuur al gebeurd). Ik begrijp dat er tussen partijen afspraken worden gemaakt om mandaten te verdelen omdat men nu eenmaal in de onderhandelingen een coalitie moet vormen (gebeurt nu ook) en ik begrijp dat er binnen een partij wordt gewisseld om de fakkel door te geven zodat men zich kan inwerken. Maar deze stoelendans begrijp ik niet. Als je de carrousel bekijkt dan is het duidelijk dat men gekozen heeft om ieder in de eigen partij te bedienen en zo de lieve vrede te bewaren zonder oog te hebben voor de continuïteit. 

Ik ben ook benieuwd welke bevoegdheden er tussen de partijen worden overgedragen. Want als de bevoegdheden hetzelfde blijven voor de partijen, dan zullen vanaf 2016 de twee N-VA-schepenen het werk doen wat voordien door drie N-VA-schepenen werd gedaan en doen de toekomstige drie schepenen van Open VLD het werk van de huidige twee schepenen. Als er niet wordt geschoven met de bevoegdheden zullen we dus een schepen te veel hebben.

Desalniettemin wil ik de huidige burgemeester en de schepenen bedanken voor hun inzet. We waren het misschien niet altijd eens en soms botste het al eens, maar een dankwoordje is wel op zijn plaats want het ‘burgemeester of schepen zijn’ houdt toch meer in dan gewoon de titel te dragen. Daarom wens ik de nieuwe schepenen en burgemeester ook alle succes en zullen we ook naar hen toe constructief oppositie voeren.

donderdag 3 december 2015

Aanvullende personenbelasting en Opcentiemen

Net zoals in 95% van de Vlaamse gemeenten, verhoogt ook Kortenaken haar tarief van aanvullende personenbelasting (7.8%) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1475) NIET in 2016. Vermits wij in de toenmalige CD&V - SP.a-meerderheid in 2009 deze belastingen hebben verlaagd van 1550 naar 1475 (opcentiemen) en van 8% naar 7,8% (aanvullende personenbelasting) zijn we nu dan ook akkoord gegaan met de stemming voor 2016.

dinsdag 1 december 2015

Belasting op tweede verblijven

Voor tweede verblijven gelegen binnen een zone voor verblijfsrecreatie dient er een jaarlijkse belasting van €250 betaald te worden. Indien het tweede verblijf buiten een zone voor verblijfsrecreatie ligt en de totaal bebouwde vloeroppervlakte lager dan 40 m² is, bedraagt de belasting €500 en indien meer dan 40 m² €1000. Michel Vander Velpen gaf namens CD&V aan dat wij in 2013 reeds tegen deze belasting stemden omdat over een verhoging gaat ten opzichte van de eerdere bedragen. We zijn niet tegen de belasting op tweede verblijven maar wel tegen de verhoging van de bedragen en stemden daarom ook dit jaar tegen.


vrijdag 27 november 2015

Heeft de tolvoering van april 2016 ook een invloed op Kortenaken?

Op de gemeenteraad vroeg ik om een verkeerstelling uit te voeren om het aantal vrachtwagens op onze gemeentewegen in beeld te brengen. Vanaf april 2016 wordt er namelijk op o.a. de E314, E313, E40, N2 (Diest – Hasselt) een tol geheven voor elke vrachtwagen van meer dan 3,5 ton (Maximaal Toegelaten Massa). Het tarief per afgelegde kilometer hangt daarbij af van de gewichtsklasse en de milieuparameters van het voertuig. Kortenaken ligt tussen 2 afritten van de E314 (afrit Halen en afrit Bekkevoort) en ook de E40 in Hoegaarden ligt niet veraf. Bovendien is de N29 tussen Diest en Tienen niet opgenomen als tolweg. Er zou dus verwacht kunnen worden dat het aandeel vrachtverkeer in onze dorpskernen zal toenemen omdat vrachtwagens alternatieven zullen zoeken om een tolweg te vermijden. Door nu een meting (‘nulmeting’) uit te voeren kunnen we kijken of er daadwerkelijk een toename is in de toekomst. Op die manier kunnen we objectief oordelen mochten er klachten komen en kunnen er eventueel maatregelen uitgewerkt worden. Hiermee moet uiteraard rekening worden gehouden met het feit dat vrachtwagens de motoren zijn van onze economie en vrachtverkeer nu eenmaal nodig is. Maar tegelijk moeten we vermijden dat het invoeren van een tolweg op de bovenlokale wegen een negatieve invloed heeft op onze gemeentelijke wegen doordat er doorgaand vrachtvrachtverkeer op onze wegen wordt aangetrokken.

donderdag 5 november 2015

Let op je snelheid!

Op de Verkeersraad van gisteren stonden heel wat punten m.b.t. meldingen van bewoners dat er in hun straat te hard wordt gereden. Dat is een punt dat je wel vaker hoort en de cijfers tonen het ook aan. De gemeente plaatst op verschillende plaatsen snelheidsinformatieborden die aangeven hoe hard je rijdt. Dit heeft enerzijds een sensibiliserend effect en anderzijds leidt dit ook tot objectieve cijfers over de gereden snelheden. En daaruit blijkt inderdaad dat men op veel locaties veel te hard rijdt.

Als sensibiliseren en een aangepaste infrastructuur niet helpen (dat laatste lukt niet altijd omdat we nu eenmaal heel veel wegen hebben), dan is het enige middel: FLITSEN! Ik ben er dan ook voorstander van om op ons grondgebied op doordachte locaties de snelheidscontroles op te voeren. Niet op locaties waar niemand woont of fietst, niet om mensen te pesten, niet om de kas te spijzen maar om de veiligheid van iedereen te garanderen. En om de veiligheid te verhogen moet er niet eerst een ongeval gebeurd zijn. Ook het subjectieve gevoel van veiligheid is belangrijk want wie wil zijn kind langs racende auto's met de fiets naar school sturen? En we moeten eerlijk zijn, iedereen rijdt wel eens een beetje te snel, dus ook ik, maar het racen door onze gemeente met een dichte bebouwing en vele kleine en bochtige wegen moet aangepakt worden. Daarom dat ik voorstelde om als bestuur een lijst te maken met locaties waar er op regelmatige tijdstippen snelheidscontroles worden uitgeoefend. We moeten dit echter bespreken binnen de politiezone want naast Kortenaken zijn er nog 4 gemeenten binnen de zone. Maar van Glabbeek heb ik begrepen dat zij zo'n lijst hebben en dat ze in geconcentreerde periodes controles  uitvoeren. 

donderdag 29 oktober 2015

Factuur sporthal moeilijk te begrijpen

Als je gebruik maakt van de sporthal dan moet je volgens mij ook een boekhouder zijn want anders kan je maar moeilijk begrijpen van wat er op het factuur staat. Door de verschillende constructies die er zijn opgesteld en door de samenwerking met de gemeente Bekkevoort, oogt het factuur dat je krijgt op zijn zachts gezegd 'rommelig'. Maar zoals bij elk factuur zijn het de kleine lettertjes die tellen en daar staat gelukkig het te betalen bedrag vermeld.

woensdag 28 oktober 2015

2e sporthal in Kortenaken?

Gisteren was het gemeenteraad en uit de bespreking van enkele punten bleek dat meerderheid en oppositie andere ontwerpteksten hadden. In de ontwerptekst die de oppositie ter beschikking had was er o.a. sprake dat de gemeente een sporthal heeft sinds 2015 (moet uiteraard 2013 zijn) maar werd er ook meermaals melding gemaakt van het autonoom gemeentebedrijf terwijl dat niet het geval was in de teksten die het college had. Het feit dat er twee ontwerpteksten zijn verspreid kan eigenlijk niet door de beugel want zo stemmen niet alle raadsleden over hetzelfde. De meerderheid excuseerde zich hiervoor en de teksten werden op de zitting aangepast.

maandag 19 oktober 2015

Subsidies sporthal

Op de gemeenteraad van volgende week staan enkele punten over subsidies die gebruikers van sporthal de Vruen zullen krijgen. Deze punten staan nu geagendeerd omdat CD&V vanuit de oppositie eerder dit jaar sterk had gereageerd op de prijsverhoging van het gebruik van de sporthal. Hadden wij toen niet gereageerd en had dit niet zoveel aandacht gekregen in de pers, dan waren de gebruikers de dupe geweest. Nu is er dus op vraag van ons een regeling uitgewerkt.


zaterdag 10 oktober 2015

Omleiding langs links EN rechts


Vanuit Kortenaken naar Geetbets rijden is al een tijdje 'moeilijk' wegens de werken aan de Steenweg Op Kortenaken. Ondertussen ken ik mijn weg op de kleine wegen ook in Geetbets maar de signalisatie maakt het er niet altijd gemakkelijk op. Het meest handige is de signalisatie van de handelaars te volgen die reeds in Kortenaken staan aangegeven, want de oranje officiële signalisatie in Geetbets brengt je een beetje in de war. Je kan volgens de omleiding zowel naar links als naar rechts...

Als CD&V’er kies ik meestal niet links of rechts maar zit ik in het midden maar op de wegomlegging naar Geetbets is het dus moeilijk kiezen.

vrijdag 25 september 2015

Menselijke aanpak voor vluchtelingen

Naar aanleiding van de vluchtelingenproblematiek vroeg CD&V-raadslid Tuur Maris op de gemeenteraad van gisteren of er reeds was nagedacht over een mogelijke aanpak in Kortenaken. Op deze manier kan er door de gemeente proactief worden gehandeld om hier op een menselijke manier mee om te gaan. OCMW-voorzitter Eddy Marcoen antwoordde dat er in het verleden 6 lokale opvanginitiatieven in Kortenaken waren maar dat Fedasil enkele jaren geleden er 3 heeft gesloten waardoor er nu plaats is om 10 mensen op te vangen. Sinds begin september is dit maximaal aantal in Kortenaken bereikt. Er wordt echter verwacht dat de hogere overheid in haar spreidingsplan ook extra opvang oplegt voor Kortenaken en het OCMW zal dan naar alle waarschijnlijkheid de private markt aansnijden om hieraan te voldoen.

zaterdag 19 september 2015

Hoe zit het 3 jaar later?

Facebook liet me er vandaag aan herinneren dat we met JONG CD&V exact 3 jaar geleden een open brief naar de vier partijen van Kortenaken hebben gestuurd. De titel van de brief luidde: "Kiezer heeft recht op duidelijke partijstandpunten locatie ‘Ambachtelijke zone’ - Onze keuze is helder: Locatie Tiensesteenweg houdt zwaar verkeer uit onze dorpen”

Drie jaar later is er door de Open VLD – N-VA-meerderheid nog steeds geen beslissing gevallen over de ambachtelijke zone. Op de gemeenteraad van juni vroeg ik naar een laatste stand van zaken. De schepen van Ruimtelijke Ordening gaf toen aan dat het vooronderzoek is afgerond en dat er tegen eind oktober van dit jaar een voorstel over een bedrijvenzone wordt voorgelegd. De eerste raming leidt tot een zone van 3,1 ha maar er was nog geen voorkeurslocatie.

Hieronder alvast nog even de standpunten uit 2012 m.b.t. de locatie:
 • CD&V: Eens met JONG CD&V voor de locatie aan de Tiensesteenweg (N29) met een aparte ontsluiting op de N29 (dus geen ontsluiting via Eindestraat) en in overleg met de bewoners van de Eindestraat.
 • Sp.a: Locatie aan N29 is beste keuze, maar concrete ligging (rechts of links) nog te bepalen.
 • N-VA: De zoekzone aan de N29 wordt best uitgebreid richting Tienen.
 • Open VLD: De partij verzette zich tijdens de verkiezingen fel tegen de locatie tussen de Eindestraat en de N29 maar in de krant luidde het letterlijk dat ze geen andere locatie kon bedenken maar dat het zeker niet tussen de huizen mocht komen te liggen. Op het verkiezingsdebat in 2012 gaf men plots aan dat men een alternatieve locatie heeft in Waanrode maar men wou toen niet zeggen waar. (ps, nog steeds geen antwoord op gehad).
Benieuwd hoe de meningen er in 2015 uitzien. Onze mening is alleszins niet veranderd en wij kiezen ervoor om de ambachtelijke zone langs de Tiensesteenweg te voorzien en zo het zwaar verkeer uit de dorpen te houden.

Link naar open brief 19/09/2012
Link naar antwoorden op open brief woensdag 16 september 2015

Felicitaties van Wouter Beke

De nationale CD&V-ledencampagne van 2015 zit er op. Nationaal is er een hernieuwingsgraad van 96% en in Kortenaken hebben we een hernieuwingsgraad van 106%. Nationaal voorzitter Wouter Beke feliciteerde op het voorzittersontbijt onze lokale voorzitter Wim Roels met het mooie resultaat. Leden zijn onze eerste ambassadeurs en dankzij hen houden we de vinger aan de pols en creëren we draagvlak. Het is dan ook positief dat we er licht op vooruit gaan en het doet deugd dat we hier nationaal erkenning voor krijgen.

dinsdag 15 september 2015

Gemeenteraad 24/09

We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar de volgende gemeenteraad vindt volgende week donderdag (24/9) plaats omstreeks 20u30. De eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat de men tegemoet komt aan mijn vraag om de raad pas om 20u30 aan te vangen want ik ben die dag voor het werk in Utrecht. 

Ik had verwacht dat men de vakantiemaanden (3 maanden geen gemeenteraad) o.a. zou gebruiken om het organogram van de personeelsformatie op te stellen maar dat punt ontbreekt op de agenda. Als oppositie zijn we hier al geruime tijd vragende partij voor omdat het personeelskader reeds sterk gewijzigd is en ook in de toekomst vinden er grote wijzigingen plaats (verschillenden gaan op pensioen). Het is dan ook belangrijk dat er een duidelijk organogram is en komt! Bovendien heeft de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant via een brief aan onze gemeente reeds in juni 2013 het volgende aangegeven: "Het is noodzakelijk dat er een duidelijk organogram wordt opgemaakt." We zijn nu 2 jaar verder, en wij hebben de meerderheid hier al enkele keren aan herinnerd, maar het personeelskader is nog steeds niet uitgewerkt...

Agenda gemeenteraad 24/09 (20u30)
 • Goedkeuring van de notulen van vorige zitting
 • Samenwerkingsovereenkomst met AQUAFIN omtrent het Aquafin-project 21.058 – Collector Velpe te Kersbeek-Miskom.
 • Retributie voor lessenreeks tafeltennis & badminton 55+’ers;
 • Renteloze lening van 10.000 EUR voor KLJ Waanrode
 • Toekenning van de hosted mail dienstverlening
 • Wijziging van het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad
 • Gemeentelijk onderwijs - schooljaar 2015-2016- GKS aanwending lestijden- uren- en puntenpakket en goedkeuring bijkomende lestijden t.l.v. De gemeente
 • Vragen

maandag 24 augustus 2015

Vanaf vrijdag davert Kortenaken weer!

Als je langs de Tiensestraat rijdt, dan kan je er al een tijdje niet meer naast kijken: Boerenrock komt er aan. Vroeger zeiden we altijd dat Boerenrock doorgaat “op de wei aan de Tiensestraat” maar dat zou nu echt wel een beetje oneer zijn. Het festivalterrein is dit jaar nog groter dan vorig jaar. De grote festivaltent (the big) is uitgebreid, het dj-podium heeft een volwaardige tent gekregen (the biet) en ook de VIP-tent is veel ruimer geworden. Als je alle medewerkers momenteel bezig ziet, dan kriebelt het toch weer en is het aftellen naar het weekend!

De medewerkers werken goed door en het harde werk wordt afgewisseld met veel plezier en ’s avonds koken mijn moeder en stiefpa voor alle medewerkers. Zij dragen namelijk ook hun steentje bij en fungeren als “kookouders van het kamp”. :-)

vrijdag 21 augustus 2015

Reactie schepen Willems

In de online krant van Het Nieuwsblad was vandaag een reactie van schepen Niels Willems te lezen dat we eens bij hem moeten langs gaan om uit te leggen hoe een gemeente werkt (als reactie op mijn eerdere blog). Misschien is het goed dat hij eens bij ons langs komt :-)
De gemeenteraad moet wat mij betreft zeker niet nodeloos samenkomen maar er zijn verschillende punten die nog op de raad besproken moeten worden (onder andere het zeer belangrijke punt, en waar we al heel lang op wachten, de personeelsformatie). Bovendien zegt het gemeentedecreet letterlijk dat er ten minste tien raden per jaar moeten zijn en wij zullen er volgens de planning die in één van de laatste collegeverslagen staat 9 hebben. Op deze manier tracht het gemeentedecreet er mijn inziens voor te zorgen dat de oppositie mee betrokken wordt en het beleid zich niet beperkt tot de kleinere bevoegdheden van het college. Dat was dan ook de insteek waarom ik het betreur dat er opnieuw geen raad door gaat omdat de grotere beslissingen wel op de gemeenteraad moeten komen.

Tot slot, het is ook niet erg netjes dat er wordt aangegeven dat de vorige legislatuur geen colleges hield tijdens de zomermaanden. Net zoals de huidige meerderheid doet, bleven de colleges in het verleden gewoon doorgaan tijdens de vakantieperiode.

Gemeentedecreet:
Afdeling II. - De werking van de gemeenteraad.

Art. 19. De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.

woensdag 19 augustus 2015

Volgende gemeenteraad pas op 24/09

Nadat eerder dit jaar de gemeenteraad van januari al werd geschrapt, schrapt de meerderheid nu ook de gemeenteraad van augustus. Die zou normaal gezien volgende week donderdag plaatsvinden maar nu wordt via een eenvoudige mededeling via mail aangegeven dat die niet door gaat. De volgende gemeenteraad is pas gepland op 24 september en dit betekent dat pas 3 maanden na de vorige gemeenteraad (25/6) beslissingen genomen kunnen worden want in juli was er zoals altijd geen raad.

Het college van burgemeester en schepenen vergadert ondertussen wel verder maar sommige beslissingen zouden wel op een gemeenteraad moeten komen. Opnieuw dus geeft de meerderheid te kennen dat ze niet echt veel doet en het beleid maar wat aansleept. Voor ons als oppositie is het bovendien zeer moeilijk om op deze manier op beslissingen van het college te reageren.

zondag 9 augustus 2015

Opnieuw omleiding via doodlopende straat

Wanneer er een festiviteit op het dorp in Kortenaken plaatsvindt, worden er verschillende omleidingen voorzien zoals die ter hoogte van Borgveld en de Groenstraat.  Bestuurders komende van de richting van Waanrode worden via de Groenstraat richting Miskom en Tienen omgeleid via de Voorbosweg. In het midden van de Voorbosweg staat echter een bord dat aankondigt dat de weg is afgesloten en dood loopt. Bestuurders keerden dan ook om op deze smalle straat omdat de signalisatie aangaf dat men niet door kon. De betondallen op de Voorbosweg waren echter al vervangen en je kon er perfect door rijden dus de gemeente was de werfsignalisatie vergeten weg te nemen. Tijdens het Fiëst Oept Durp van 5 juli was er ook langs de Voorbosweg een omleiding voorzien, maar toen waren de betondallen wel opgebroken en kon men niet door. De gemeente was toen op de hoogte gebracht dus het is te betreuren dat er nu een gelijkaardige fout wordt gemaakt. Het was beter geweest als de werken waren afgestemd op de festiviteiten en later van start waren gegaan. Dan was er in juli geen probleem geweest en kon men nu ook zonder probleem de omleiding volgen.

donderdag 6 augustus 2015

Originele Boerenrockactie

Dit staat te lezen op de facebook-pagina van Kortenaken:


Boerenrock speelt een spel - Gratis drankbonnenVeel commotie in Kortenaken toen vorige week "de stoel" van 1000 zonnen en garnalen in Kortenaken verscheen. En gezien de opkomst, bleken zulke spelletjes ook wel populair bij het grote publiek.

Enkele creatievelingen bij Boerenrock kwamen dan ook al snel op de proppen met een Boerenrockspel om drankbonnen te zoeken in de omliggende gemeenten van Kortenaken.
Het spel start op 8 augustus 2015 en eindigt ten laatste op de dag dat onze festivaltenten worden recht gezet (22 augustus 2015).

Te winnen : 11 x drankbonnen ter waarde van 20 euro.
In 11 kokers werd een code verstopt. (zie foto)

Elk lid van de organisatie heeft 1 koker verstopt in een nabijgelegen gemeente van Kortenaken, op een markante plaats in die gemeente.

 • Koker 1 – Scherpenheuvel
 • Koker 2 – Herk-de-Stad
 • Koker 3 – Glabbeek
 • Koker 4 – Tielt-Winge
 • Koker 5 – Bekkevoort
 • Koker 6 – Halen
 • Koker 7 – Diest
 • Koker 8 – Hoeleden
 • Koker 9 – Geetbets
 • Koker 10 – Zoutleeuw
 • Koker 11 - Lummen

Via maximum 3 extra tips, die op regelmatige basis zullen verschijnen op onze FB-pagina, kan de verstopplaats gevonden worden. Eens de koker geopend, mail je de code door naar Joren@boerenrock.be
De eerste persoon die de juiste code doorgemaild heeft, wint drankbons t.w.v. 20 euro.
Dus slechts 1 winnaar per koker !! 11 winnaars in totaal !

Veel succes !

donderdag 30 juli 2015

Te Deum

Afgelopen zaterdag vond het Te Deum in de Sint-Amorkerk van Kortenaken plaats naar aanleiding van de viering van de Nationale Feestdag. Er werd hulde gebracht aan de Koning en aan de gesneuvelden van de wereldoorlogen. Na de eredienst bood de gemeente een receptie aan voor de aanwezigen.
dinsdag 28 juli 2015

Facebook: vind ik leuk!

In tijden van sociale media konden we als lokale politieke partij niet achterblijven op Facebook. Daarom heeft CD&V Kortenaken sinds kort ook een eigen Facebook-pagina: www.facebook.com/CDenV.Kortenaken

Op deze manier wensen we als partij, naast de persoonlijke contacten, ook via de sociale media de "connectie" te maken met de inwoners van Kortenaken. We zullen er dan ook regelmatig berichten posten die te maken hebben met de Kortenaakse gemeentepolitiek. 


VIND IK LEUK!

Website eind dit jaar ook op mobiele apparaten

De nieuwe website van de gemeente Kortenaken (www.kortenaken.be) is gisteren online geplaatst en ze oogt zeer modern en zeer fris en past bovendien volledig in de huisstijl van de gemeente. Het is uiteraard eventjes wennen omdat de knoppen wat anders staan, maar dat is bij elke vernieuwing het geval. Naast een grondige update van de layout is onder andere ook het e-loket grondig vernieuwd. Je kan nu makkelijk een attesten en uittreksels online aanvragen. Wil je een vereniging opzoeken dan kan dat nu ook via een online gids. KNAP GEDAAN! 

Toen ik begin dit jaar in de collegenotulen las dat er een nieuwe website kwam, vroeg ik op de gemeenteraad van februari of deze beschikbaar zal zijn in mobiele vorm op tablets en smartphones. Steeds meer mensen surfen namelijk via hun iPad, iPhone, ... Er werd me toen bevestigd dat dit het geval zal zijn. Voorlopig is de website echter nog wat onhandig op je smartphone maar tegen het einde van het jaar is er ook een mobiele versie van de nieuwe en zeer geslaagde website

zaterdag 25 juli 2015

webiste 2.0 voor Kortenaken

De huidige website van de gemeente (www.kortenaken.be) is intussen 7 jaar oud. Voor een website is dat oud te noemen. Daarom werd er in de meerjarenplanning bepaald dat er dit jaar een nieuwe website ontwikkeld zou worden. Afgelopen maanden werd er door de communicatiedienst van de gemeente hard gewerkt aan de nieuwe site en deze wordt a.s. maandag om 19u30 online gezet.

vrijdag 3 juli 2015

Vakantiegevoel in eigen dorp

Midden volgende week ga ik met mijn vriendin voor 2,5 week naar Turkije maar met de zuiderse zon in het land, hadden we ook deze week al een vakantiegevoel. Als je ’s avonds je fiets neemt en de zon ziet ondergaan op een terras van enkele vrienden, dan waan je je in Kortenaken als het ware in het zuiden van Europa. Een aperitiefje en een spelletje Kubb maakten dat gevoel compleet!

En dit weekend gaat het vakantiegevoel verder: Vanavond ‘moeten’ we in Miskom naar een BBQ en op zaterdag staat Werchter Classic op het programma (oke, niet in eigen dorp maar wel in het dorp van mijn vriendin :-)) en op zondag is het Fiëst Oept Durp in Kotnaeken.

woensdag 1 juli 2015

Belofte maakt schuld?

Met de volgende mededeling op de website maakt het schepencollege een einde aan de belofte om elke maand één zitdag op zaterdag te houden: "Om tegemoet te komen aan onze inwoners die op weekdagen moeilijk naar het gemeentehuis kunnen komen, organiseerde het College van Burgemeester en Schepenen een maandelijkse zitdag op zaterdag. We hebben dit twee jaar met veel plezier gedaan maar moeten vaststellen dat de opkomst zeer beperkt is. Daarom werd beslist om de zitdagen niet meer te organiseren en uit te kijken naar andere mogelijkheden om steeds bereikbaar te blijven voor onze inwoners. Uiteraard blijven burgemeester en schepenen steeds beschikbaar tijdens de andere contactmomenten en via telefoon of mail." N-VA had in haar verkiezingsprogramma nochtans letterlijk het volgende opgenomen: "Als wij deel uitmaken van het College van Burgemeester en Schepenen en OCMW-voorzitter zullen wij er voor zorgen dat er elke zaterdag van 10 tot 12 uur één van deze personen op het gemeentehuis aanwezig zal zijn voor het beantwoorden van vragen van de inwoners." Hiermee sneuvelt dus een mooie maar thans gemakkelijke belofte.

Binnenkort komt er wel een nieuwe gemeentelijke website maar ik ben benieuwd naar welke "andere mogelijkheden" er voorgesteld zullen worden. Veel maar niet alles is immers op het internet te vinden en het blijft voor velen moeilijk om tijdens de week naar het gemeentehuis te komen om een dossier met de schepenen te bespreken.

donderdag 25 juni 2015

Aandacht voor aanlegfase station Tienen en de parkeerproblematiek?

Op de jongste gemeenteraad heeft de gemeenteraad van Kortenaken een advies uitgebracht over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Stationsomgeving Tienen-stad’. De gemeenteraad heeft (1) een gunstig advies gegeven over het voorgestelde ontwerp en (2) vraagt dringend de mobiliteit aan de noordzijde te verbeteren door de aanleg van de noordelijke ringweg. 

Wij sloten ons hierbij aan (in 2011 hebben we vanuit JONG CD&V een gelijkaardig punt op de gemeenteraad van Kortenaken gebracht) en hebben nu bijkomend gevraagd om in het PRUP voldoende aandacht te schenken aan de aanlegfase en aan de parkeerproblematiek rond het station. En de meerderheid stemde hier mee in.

Vanuit Kortenaken is het namelijk niet gemakkelijk om met de bus of de fiets naar het station te rijden, dus een goede bereikbaarheid van de parking en een voldoende aantal plaatsen is belangrijk voor ons. Momenteel is er aan het station reeds een parkeertekort en het nieuwe parkeergebouw aan de achterkant zorgt voor een beperkte uitbreiding van 125 parkeerplaatsen. Navraag bij de provincie toont aan dat men er van uitgaat dat er een modale verschuiving komt naar meer busgebruikers en fietsers maar voor de inwoners van Kortenaken is dit geen alternatief.

zondag 21 juni 2015

Opbrengst activiteit naar Vriendengroep Guatemala en naar Alles4Afrika

Op 29 april organiseerde de vrouwenafdeling van CD&V Kortenaken, Vrouw en Maatschappij, i.s.m. KVLV, Ziekenzorg, OKRA en de Gepensioneerdenbond, een voordracht met Manu Keirse met als onderwerp 'Omgaan met verlies en verdriet’. De opbrengst van deze succesvolle activiteit wordt nu aan twee initiatieven geschonken. Er wordt €200 gegeven aan Vriendengroep Guatemala. Zij bieden hulp aan het project in de sloppenwijken van Guatemala City waar Missiezuster Marleen Renders werkzaam is. Verder wordt er ook €200 gegeven aan het Alles4Afrika-project van Gerda Pieraerts en Roger Alles uit Kortenaken. Zij zetten zich al jaren in voor arme bevolkingsgroepen in Afrika.

Vrouw en Maatschappij overhandigde vandaag de symbolische cheque tijdens de eetdag van Alles4Afrika.

zaterdag 20 juni 2015

Brandweerkosten

De gemeenten Holsbeek, Huldenberg, Bierbeek en Glabbeek zijn tot 1976 nagegaan of ze alle brandweerkosten hebben betaald en dat is het geval. Maar omdat alle beschermde gemeenten dit jaar een brief hebben gehad dat men nog een volledig jaar achter staat, wordt er op initiatief van deze gemeenten een procedure ingesteld bij de Raad van State om dit te betwisten. De kosten worden gedeeld over de deelnemende gemeenten en ook Kortenaken heeft zich hierbij aangesloten.

donderdag 18 juni 2015

Geocaching

Om haar 50e verjaardag te vieren, organiseert Interleuven voor alle inwoners van de 30 gemeenten en steden van het arrondissement Leuven een schattenjacht. Ook Kortenaken hoort daar dus bij.

Wil je meespeuren, dan kan je je tot 15 oktober registreren via Interleuven om zo een persoonlijk speelnummer te ontvangen. Hierdoor maak je kans op een splinternieuwe fiets en/of tablet. In het gemeentehuis van Kortenaken kan je gratis het speelboekje afhalen.

woensdag 17 juni 2015

Onderhoud fietspaden

We beschikken in Kortenaken over verschillende fietspaden en daar zijn de vorige legislatuur nog enkele kilometers bijgekomen waaronder het fietspad in de Blijstraat en Klipgaardenstraat te Waanrode (aan het kasteel). Vorige week werd ik door een inwoner gebeld om te zeggen dat het quasi onmogelijk was om het fietspad op de Klipgaardenstraat te gebruiken omdat het was dichtgegroeid en omdat er veel vuiligheid op de beton lag. Ik heb dit aan de gemeente laten weten en zij hebben de eigenaar van het kasteel aangeschreven omdat het over een haag op privé-eigendom gaat. Vandaag passeerde ik opnieuw langs de Klipgaardenstraat en zoals je op onderstaande foto kan zien is de haag geschoren en is het fietspad proper.

Recent is een firma aangesteld die alle gemeentelijke hagen langs de wegen (gaat over 11,5km) op twee dagen tijd zal scheren waardoor er weer naar hartenlust gefietst kan worden. Hopelijk rijdt het gemeentelijk borstelwagentje hier achter aan zodat er geen lekke banden zijn want fietspaden aanleggen is goed, maar ze onderhouden is minstens even belangrijk! Dat is een werk dat het hele jaar door moet gebeuren. Het gaat namelijk niet alleen om structureel onderhoud en herstellingen maar ook over dagdagelijks onderhoud. Tijdens de lente en de zomer moeten vooral het onkruid en het gras onder controle gehouden worden zodat het fietspad over de hele breedte berijdbaar blijft terwijl men in de herfst bladeren en in de winter sneeuw moet ruimen.
Veel Fietsplezier!

maandag 15 juni 2015

De sporthal en suggestieve informatie

In 2012 werd door de vorige meerderheid (CD&V en SP.a) de eerste steen gelegd van een sporthal in Kortenaken. Deze sporthal is er na vele jaren van beloftes - inclusief van zij die nu suggereren dat de sporthal overbodig is - eindelijk door het initiatief van CD&V Kortenaken met 30% Vlaamse subsidies gekomen en werd in 2013 geopend door de huidige Open VLD en N-VA meerderheid.

Het bericht van Open VLD (zie beneden in cursief) is op enkele vlakken op zijn minst suggestief maar ook onvolledig en incorrect:
 • Het suggereert mijns inziens dat de vorige meerderheid nalatig is geweest maar de vloer in de sporthal dateert van de zomer van 2013 en toen was de huidige meerderheid reeds aan zet. Als men nu dus suggereert dat er tijdens de aanleg fouten zijn gebeurd, dan moet men hierbij niet verwijzen naar de vorige meerderheid. 
 • De sporthal van Kortenaken kost ca. €188.000 per jaar en geen €260.000 per jaar want de Vlaamse Overheid subsidieert 30%. 
 • Bijkomend wordt er niet aangegeven dat de keuze van de vorige meerderheid 2x structureel onderhoud van de sportvloer inhoudt. Er wordt op een termijn van 30 jaar namelijk 1 maal een groot onderhoud voorzien en 1 maal een volledig nieuwe vloer gelegd. Deze clause zorgt er voor dat er 30 jaar lang in optimale omstandigheden gesport kan worden. 
 • Iedereen heeft jaren voor een sporthal geijverd en de bezettingsgraden tonen ook aan dat de zaal goed wordt gebruikt (overdag door scholen en door de week 's avonds van 18u steeds bezet). Elke dienst die een gemeente aanbiedt kost nu eenmaal geld (denk maar aan de bib, het containerpark, een weg, ...).
Feit is wel dat de sportvloer eind augustus hersteld wordt omdat er inderdaad kleine gebreken zijn die het gemeentebestuur terecht heeft aangekaart bij de bouwheer. Zij zullen dit nu en ook in de toekomst kosteloos herstellen maar dit behoort niet tot het structureel onderhoud waar we dus nog steeds 2x recht op hebben.

Bericht Open VLD: 

"In 2012 begon de bouw van de sporthal De Vruen te Waanrode. De toenmalige CD&V-SP.a meerderheid koos voor een zeer dure investering door de bouw van de sporthal. Deze sporthal kost Kortenaken 260.000€ per jaar gedurende 30 jaar. In totaal komt dit op 312 miljoen oude Belgische frank. De sporthal werd in 2013 ingehuldigd.

Begin 2015 stelden we reeds de eerste beschadigingen vast (kleine scheurtjes in de Polyurethaan sportvloer). Deze beschadigingen zijn vooral te wijten aan fouten bij het leggen van deze vloer. De firma’s Democo en Sport in Vlaanderen (bouwheer van de sporthal) zijn onmiddellijk op de hoogte gebracht van deze beschadigingen. De producent van de sportvloer is ter plaatse gekomen om de beschadigingen vast te stellen.


De huidige meerderheid van Open VLD en N-VA heeft samen met de voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf beslist dat alle beschadigingen dringend hersteld moeten worden op kosten van de producent van de sportvloer. De herstelling zal plaatsvinden eind augustus 2015. De sporthal zal dan gedurende een drietal dagen niet kunnen gebruikt worden.


In de toekomst zullen we strikt opvolgen hoe de toestand van de sportvloer verder evolueert. Wij zullen niet toelaten dat zulk een dure constructie al na zo een korte tijd zichtbare gebreken vertoont."

maandag 8 juni 2015

Vinger aan de pols houden

Op 21 april had ik bij het Agentschap Binnenlands Bestuur gevraagd of ons gemeentebestuur aangemaand kon worden om de collegenotulen tijdig aan de gemeenteraadsleden over te maken. We krijgen de notulen namelijk meestal te laat of meerdere colleges gelijktijdig waardoor het moeilijk is om het beleid van de meerderheid op te volgen. Het gemeentedecreet bepaalt nochtans op een duidelijke wijze wanneer de notulen overgemaakt moeten worden; namelijk de dag volgend op de goedkeuring. 

Vermits het college elke week samenkomt zouden we in principe elke week het collegeverslag van de week ervoor moeten krijgen maar dat is dus niet het geval. Ik besef ook wel dat het niet mogelijk is om de verslagen steeds de dag na de goedkeuring door te sturen want er moet hier en daar nog iets aangepast worden. Maar voor ons als oppositie is het regelmatig krijgen van notulen de enige mogelijkheid om het beleid van nabij te volgen.

De gouverneur heeft nu tweeledig gereageerd. (1) Enerzijds besluit de gouverneur op basis van het antwoord van de gemeente dat er wel degelijk inspanningen worden geleverd om de notulen regelmatig over te maken. (2) Anderzijds vraagt de gouverneur aan het gemeentebestuur om de notulen tijdig over te maken.

Hieronder heb ik een overzicht gemaakt van de termijn waarop we de notulen krijgen en het valt op dat sinds de melding bij het Agentschap de notulen op tijd komen (misschien dat in het antwoord van de gemeente enkel dit overzicht is doorgestuurd naar de gouverneur?). Maar de periode ervoor kregen we de notulen quasi steeds te laat en men begint opnieuw in deze gewoonte te vallen. 


zaterdag 6 juni 2015

Stefaan met steun van meerderheid en oppositie verkozen

Bij aanvang van de gemeenteraad van afgelopen maandag werd door de meerderheid aangegeven dat Stefaan Devos opgenomen is als raadgevend lid van de raad van bestuur van PBE (distributienetbeheerder voor elektriciteit en teledistributie). Stefaan werd tijdens de gemeenteraad van maart 2015 door onze gemeente voorgedragen als raadgevend lid en werd dus door de meerderheid en de oppositie gesteund in zijn kandidatuur. Dit heeft hij te danken aan het feit dat hij sinds 2 januari 1989 ononderbroken raadslid is voor CD&V.

woensdag 3 juni 2015

Weg met het vuilnis

Vandaag is EcoWerf de grijze bak komen ophalen en in het straatbeeld was het duidelijk dat we heel wat huisvuil hebben want er stonden naast de grijze bak ook verschillende vuilniszakken . Afgelopen maandag was ik op het gemeentehuis en aan het loket moest men aanschuiven om gratis vuilniszakken op te halen. Ik ben dan ook blij dat de meerderheid naar onze oproep heeft geluisterd en samen met EcoWerf de door ons voorgestelde vorm van compensatie heeft voorzien: aanbieding (bak + zakken gratis), gratis zakken en extra communicatie.

Als je het mij vraag is dit een mooi voorbeeld van hoe je met alerte en constructieve oppositie zaken in beweging krijgt!

dinsdag 2 juni 2015

Geen raad van bestuur van het AGB

Op de aangekondigde raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Kortenaken (AGB) van gisteren zouden de toepassing en de compensatiemaatregelen van de gebruikstarieven van de sporthal besproken worden. Op de gemeenteraad van april had ik gevraagd of er een compensatiemaatregel voorzien was omdat de gebruikstarieven van de sporthal omhoog zijn gegaan en toen antwoordde men dat dit een taak van het AGB was. Gisteren zou dit dus na afloop van de gemeenteraad tijdens de raad van bestuur van het AGB besproken worden, maar op het einde van de gemeenteraad vroeg ik naar de voorbereidende teksten en toen antwoordde de meerderheid dat die vergadering niet door gaat en het vermoedelijk op de volgende raad staat. Hopelijk betekent uitstel (nu toch al enkele keren) geen afstel!

woensdag 27 mei 2015

Tussen de beestjes

In het oranje uitgedost en met de camera in de hand trokken we samen met 6000 CD&V-leden rond in Planckendael. Het was van mijn kindertijd geleden dat ik er nog was geweest en ik voelde me terug kinds :-). Wel jammer dat ze me niet geloofden dat ik onder de 12jaar was, want de kinderen mochten de pinguïns voederen. 

De gezinsdag van CD&V,  waarop de lentecampagne "de Bonte Buurt" werd voorgesteld, was dus een geslaagde dag! 


dinsdag 26 mei 2015

Gratis vuilniszakken op gemeentehuis + heldere communicatie

Vorige week was er heel wat te doen over de staking bij EcoWerf en verschillende inwoners hebben me hierover ook aangesproken. Omdat Kortenaken de enige gemeente was waar er geen extra ophaalronde werd voorzien, was het ongenoegen bij de inwoners groot en dit heeft dan ook wat aandacht gekregen in de pers en op sociale media. Het gemeentebestuur heeft nu de volgende maatregelen uitgewerkt: 

1) Indien de container vol is, kan je bij de volgende inzameling op woensdag 3 juni tot maximum 6 extra zakken plaatsen. Het formaat van 1 zak mag maximum 60 liter zijn en de aanbieding van de zakken en de bak is gratis (enkel het gewicht aan afval wordt aangerekend). 

2) Omdat we in Kortenaken niet meer gewoon zijn om met vuilniszakken te werken, kan je op het gemeentehuis gratis vuilzakken uithalen op de volgende uren:
 • Donderdag 28/05: van 14 tot 16 uur
 • Vrijdag 29/05: van 9 tot 12 uur
 • Maandag 01/06: van 9 tot 12 uur en van 18 tot 20 uur
 • Dinsdag 02/06: van 9 tot 12 uur

3) Deze maatregelen worden aanstaande donderdag ook via een huis-aan-huis-flyer gecommuniceerd zodat alle inwoners op de hoogte zijn en het niet enkel via de website en sociale media wordt gecommuniceerd.

De meerderheid leest precies ook mijn blog en de kranten want ik had deze compensatie + vraag tot communicatie vorige week voorgesteld. Nu nog hopen dat ze aan EcoWerf hebben voorgelegd om de kosten van de communicatie te vergoeden.

zaterdag 23 mei 2015

Bonte Buurtfeest

Op pinkstermaandag is in dierenpark Planckendael de gezinsdag van CD&V. Deze dag wordt ook wel het Bontste Buurtfeest genoemd. Ik heb me vandaag samen met mijn vriendin ingeschreven en CD&V-voorzitter Wouter Beke liet via Twitter weten dat ik de 5000ste deelnemer ben. Eerder deze week hebben er zich nog enkelen van CD&V Kortenaken ingeschreven.

Tot maandag Wouter ;-)

vrijdag 22 mei 2015

Compensatie voor geen huisvuilophaling?

"Wegens een spontane staking bij het personeel van EcoWerf heeft woensdag 20 mei geen afvalinzameling plaatsgevonden" zo stond er te lezen op de website van Ecowerf. Reden voor de staking was het feit dat het werkingsgebied van Ecowerf groter is geworden maar dat de middelen (bv. vrachtwagens) niet zijn vergroot. Daardoor moeten evenveel vrachtwagens per dag een groter gebied afwerken wat zorgt voor lange werkuren. Gevolg is dus dat o.a. de huisvuilophaling in Kortenaken niet is doorgegaan op woensdag 20/5.

Onze gemeente heeft gecommuniceerd via de sociale media en het zag er lange tijd naar uit dat er een extra ophaalronde zou komen op zaterdag 23/5 maar uiteindelijk vindt deze niet plaats. Voor de andere gemeentes in de streek heeft Ecowerf op korte termijn ploegen gevonden omdat het over GFT-ophalingen en huisvuilophalingen gaat in de vorm van vuilniszakken. Voor Kortenaken is er echter geen oplossing omdat we met het diftar systeem werken en er hiervoor net een gebrek aan materiaal is. Of zijn we te klein?

Zo zijn wij dus de enige gemeente waar er geen extra ophaling komt. De volgende ophaling van het huisvuil vindt plaats op woensdag 3 juni. Ecowerf heeft de volgende mail naar de bewoners van Kortenaken gestuurd: "EcoWerf is niet in de mogelijkheid om het huisvuil nog in te zamelen. Indien je container vol is, kan je eenmalig bij de volgende inzameling op woensdag 3 juni tot maximum 6 extra zakken naast je container plaatsen. Opgelet! Het formaat van één zak mag maximum 60 liter zijn. Na lediging van de container, zal de lader de extra zakken in de container steken zodat ook deze gewogen kunnen worden."

Er wordt met andere woorden geen compensatie voorzien terwijl bewoners 2 weken langer met huisvuil opgezadeld zitten, vuilniszakken moeten kopen, ... Het zou een mooie geste zijn om de volgende ophaalronde nog steeds te moeten betalen voor het gewicht maar om de aanbieding van het huisvuil gratis te laten zijn (normaal betaal je voor gewicht + het feit dat men langs komt en de container ledigt). Bijkomend is een duidelijke communicatie via pers, flyers, … naar de bewoners ook nodig want niet iedereen beschikt over internet en kan dus de sociale media, websites of mails volgen.

maandag 18 mei 2015

Een nieuwe wind op het gemeentehuis?

Hieronder meldde ik al dat de gemeenteraad van mei moeilijk inpasbaar was voor de VLDGBL/N-VA-meerderheid. Hierdoor hadden we ons op de gemeenteraad van april constructief opgesteld. In overleg werd toen unaniem beslist om de raadszitting op de vierde donderdag van de maand te behouden maar om de zitting om 18u30 aan te vangen in plaats van het normale uur van 20u. Maar vanavond kregen we de melding dat de raad van volgende week donderdag 28/5 opnieuw verplaatst wordt naar maandag 1 juni omstreeks 20u. Hetzelfde uur als normaal maar een nieuwe dag die laat en zonder enig overleg kenbaar wordt gemaakt. 

We willen ons constructief opstellen wanneer de vergaderkalender wordt gewijzigd maar enige vorm van consultatie is wenselijk wanneer er van de vergaderkalender wordt afgeweken. Ongeacht de reden die hiervoor wordt ingeroepen. Wij moeten nu ook last minute onze planning wijzigen om met onze fractie samen te komen om de raad voor te bereiden. Verder werd vandaag ook meegedeeld dat de gemeenteraad van juni (die normaal zou doorgaan op donderdag 25/6) met enkele dagen verlaat wordt tot maandag 29/6 omstreeks 20u. Als de wind niet weer van richting verandert natuurlijk...


maandag 11 mei 2015

Brandweerkosten

Op voorstel van de Open VLDGBL/N-VA meerderheid en met de steun van de oppositie (CD&V en SP.a Plus) werd de laatste gemeenteraad besloten om een gunstig advies te geven voor het betalen van de bijdragen van de brandweerkosten 2013 maar werd er een ongunstig advies gegeven over de termijn. De huidige termijn bedraagt 3 jaar maar de gemeente vraagt – net zoals verschillende andere gemeentes – om dit te mogen spreiden op 10 jaar. Het bedrag is immers hoger dan verwacht en valt samen met de betaling van het jaar 2014.

dinsdag 5 mei 2015

Bancontact in gemeentehuis wordt goed gebruikt

Vorig jaar had ik op de gemeenteraad van maart gevraagd of het mogelijk was om een bancontactterminal te installeren op het gemeentehuis zodat het elektronisch betalen mogelijk zou worden. Men gaf toen aan deze mogelijkheid te onderzoeken en sinds 20 januari 2015 kan men met de kaart betalen (Bancontact Mister Cash, Maestro, Visa, Master Card). We zijn nu enkele maanden verder en tot op heden zijn er meer dan 350 elektronische betalingen gebeurd. Navraag bij de dienst bevolking toont aan dat circa 1 op de 3 betalingen voor een nieuwe identiteitskaart met bancontact gebeurt. Het betalen met de kaart – dat er dankzij CD&V is gekomen – is dus een succes op het gemeentehuis!

zondag 3 mei 2015

Quitting was not an option

"Quitting is not an option" is een van de slogans van de Spartacus Run en we hebben vrijdag dan ook niet opgeven tijdens deze 'loop'-wedstrijd. Een ex-collega van mijn vroeger werk en ik gingen vroeger regelmatig tijdens de middag joggen en nu doen we af en toe nog mee aan een wedstrijd.

Maar de Spartacus Run kan je niet echt een loopwedstrijd noemen. Het is eerder een zeer grote, maar zware, speeltuin voor volwassenen. De 15 hindernissen maken het zeer avontuurlijk. Je start met het klimmen over een muur (zie foto), dan loop je door een bos en kom je verschillende modderpoelen tegen en moet je enkele brede beken over zwemmen of door water aan een hek klouteren . Een van de leukste hindernissen waren de waterglijbaan (foto) en the Jump (foto) (op een hoogte van 3m in het water springen (deze werd op zaterdag trouwens gesloten)). Ook het kruipen onder elektriciteit was 'leuk' (foto). Ik heb 5 schokken gekregen maar vol adrenaline kruip je verder. De moeilijkste hindernis was the "wall" en dit is vergelijkbaar met een skateboard schans van 6m hoog. Alleen kan je er niet op (en de meesten konden het ook niet) maar enkelen hebben mij er van de eerste keer over getrokken. De rugpijn moest ik er wel bij nemen.

Kortom, een zeer leuke ervaring en volgend jaar doen we terug mee!

woensdag 29 april 2015

Te streng nieuw reglement voor de Buitenschoolse KinderOpvang (BKO)

De Open VLD-GBL/N-VA-meerderheid heeft op de gemeenteraad een reglement goedgekeurd waardoor ouders verplicht worden om te betalen wanneer men niet naar de kinderopvang gaat als men is ingeschreven. We begrijpen dat er maatregelen genomen moeten worden om te vermijden dat men vaak niet komt opdagen. Hierdoor ontstaan er namelijk wachtrijen voor andere ouders. Maar we vinden de nieuwe aanpak te drastisch. Omdat je reeds lang tevoren moet aangeven of je kind naar de opvang gaat of niet, is het voor ouders moeilijk om alles op voorhand te plannen. Daarom sloten we ons aan bij het voorstel van SP.a Plus om met een aantal jokers te werken zodat een beperkt aantal afwezigheden niet gerechtvaardigd moet worden. Hierdoor wordt er een gulden middenweg gehanteerd: ouders worden aangespoord om weldoordacht in te schrijven, maar er is nog een kleine flexibiliteit mogelijk.

Verder waren we verbaasd dat de nieuwe regeling niet is besproken op de bevoegde adviesraad (LOKO: Lokaal Overleg Kinderopvang en Onderwijs). Dit getuigt namelijk van weinig respect voor de adviesraden en ze worden opnieuw genegeerd.

maandag 27 april 2015

Oppositie helpt meerderheid aan meerderheid

De volgende gemeenteraad (donderdag 28/5) start om 18u30 in plaats van om 20u. De meerderheid had aan ons gevraagd of dit oke was omdat iemand van Open VLDGBL omwille van werkomstandigheden niet later kan. We hebben hier begrip voor en zijn dan ook ingegaan op deze vraag. De oppositie helpt zo dus de meerderheid aan een meerderheid want anders zou men misschien 1 stem te weinig hebben tijdens de stemmingen (Meerderheid bestaande uit Open VLDGBL/N-VA heeft 10 raadsleden en de CD&V/SP.a Plus-oppositie heeft 9 raadsleden)

zaterdag 25 april 2015

“Omgaan met verlies en verdriet”

De vrouwen van CD&V Kortenaken (Vrouw en Maatschappij) organiseren een voordracht met Manu Keirse. Deze voordracht met als onderwerp “Omgaan met verlies en verdriet” zal doorgaan in zaal Den Hoek op woensdag 29/4 en start om 20 uur. De toegangsprijs is 5 euro.

Meer info via de lokale voorzitster van Vrouw en Maatschappij: Imelda Stouthuysen (imelda@cdenvkortenaken.be)

donderdag 23 april 2015

Compensatie nog steeds niet voorhanden

Op de gemeenteraad stelde ik een vraag over welke compensatiemaatregelen er genomen zullen worden omdat de tarieven voor het gebruik van de sporthal de hoogte in zijn gegaan. Nog voor ik mijn zin kon afmaken, werd ik door de meerderheid onderbroken. Men zei dat ik deze vraag in besloten zitting moest stellen omdat dit toebehoort tot de bevoegdheid van het Autonoom GemeenteBedrijf. Een subsidie (lees: compensatie) behoort echter tot de bevoegdheden van het college waardoor dit wel op de gemeenteraad besproken mag worden. Men weigerde echter om een antwoord te geven en men zei "er mee bezig te zijn". Vermits men niets wil zeggen, kan ik dus alleen maar concluderen dat er nog geen compensatie is voorzien en dat men pas na de berichtgeving van ons van eerder deze week in actie is geschoten.

CD&V steunt Boerenrock

Dinsdag werd het programma van Boerenrock25+1 voorgesteld (zie www.boerenrock.be). Ik kon er jammer genoeg niet bij zijn omdat ik als scheidsrechter verplichte training had, maar mijn CD&V-collega's waren wel van de partij! En zoals uit onderstaande foto blijkt hebben ze zich goed geamuseerd...

woensdag 22 april 2015

De meerderheid schiet in actie na ons persbericht

Ik las met veel belangstelling het antwoord van schepen Paul Francen (OpenVLD/GBL) in Het Laatste Nieuws op het persbericht dat we vanuit CD&V hadden gestuurd naar aanleiding van de verhoging van de tarieven van de sporthal: "We waren niet zinnens de tarieven te verhogen, maar we kunnen niet anders, want de fiscus neemt geen ander voorstel aan. We beloven wel dat we het prijsverschil zullen compenseren via andere steunmaatregelen. Zo hoeft niemand de dupe te zijn van deze regelgeving van de fiscus."

Op zich goed nieuws dat men het prijsverschil zal compenseren maar ik wil toch enkele zaken benadrukken:
 • In het college van burgemeester en schepenen van 24/03/2015 staat letterlijk dat de tarieven ingaan van 1/1/2015 en ze dus met terugwerkende kracht gelden en dat gratis niet bestaat; ook niet voor scholen. Via ROB tv vernam ik dat de burgemeester had aangegeven dat de 6% nog niet is doorgerekend maar er zijn wel al facturen verstuurd waarbij de 6% is aangerekend. Voor de huurders zat er geen begeleidende brief bij dus dit kwam als een verrassing. Als men nu zegt dat niemand de dupe zal zijn, dan moet men niet doen alsof een compensatie voorzien/geregeld was.
 • Er was trouwens een veel gemakkelijkere oplossing mogelijk en deze hadden wij eind maart ook voorgesteld. Behoud de oorspronkelijke tarieven en maak deze inclusief BTW. Dit had veel ongerustheid vermeden. Er moest dan enkel naar een compensatie gezocht worden voor de scholen.
 • Licht de scholen vooraf in en spreek met hen vooraf een compensatiemaatregel af in plaats van dat achteraf – na de goedkeuring van de tarieven en na de commotie – te doen.dinsdag 21 april 2015

De gebruiker van sporthal De Vruen en de scholen betalen de rekening

De gebruiker van de sporthal en in het bijzonder de Kortenaakse scholen, zullen vanaf heden meer moeten betalen voor de huur van sporthal 'De Vruen' in Waanrode. De sporthal is ondergebracht in een Autonoom GemeenteBedrijf (AGB Kortenaken) en dat heeft nu beslist om met terugwerkende kracht de tarieven te verhogen vanaf 1/1/’15. De eerste facturen - inclusief de BTW-bedragen - zijn namelijk al verstuurd.

Wij hebben tijdens de laatste zitting van het AGB dan ook tegen deze beslissing gestemd en aangehaald dat het niet gepast is om tijdens een lopend werkjaar de tarieven te verhogen vermits verenigingen er nu geen rekening mee kunnen houden.

Omdat de sporthal in het AGB is ondergebracht en omdat het AGB BTW-plichtig is, wordt het BTW-tarief van 6% nu doorgerekend aan de verenigingen en particulieren uit Kortenaken. Er zijn verenigingen die de zaal zeer regelmatig huren en voor hen kan deze onverwachte meerkost al snel oplopen tot 200 à 400 euro. Daarom stelden wij voor dat de tarieven behouden blijven zoals die in juni 2013 waren gestemd en dat de gemeente de 6% op zich neemt maar hier wou de meerderheid niet van weten. 

Naast de BTW-doorrekening voor de mensen uit Kortenaken, is er ook een forse tariefverhoging voor de verenigingen en particulieren buiten Kortenaken en in het bijzonder voor de scholen uit de gemeente. Scholen waren vroeger vrijgesteld van een gebruiksvergoeding tijdens de lesuren en lesdagen maar moeten nu ook €10,60 per uur betalen of €84,80 per volledige dag.


zaterdag 18 april 2015

Oppositie staat buitenspel

Het begint er stilaan op te lijken dat we als oppositie steeds minder op de hoogte worden gehouden:
 • In januari ging er al geen gemeenteraad door en de gemeenteraad van april kent nauwelijks punten;
 • De vorige gemeenteraad was ik niet aanwezig omdat ik voor het werk in het buitenland zat en ik keek dan ook uit naar de officiële notulen van de gemeenteraad van maart. Deze zouden volgens het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad  8 dagen voor de volgende vergadering aan alle raadsleden bezorgd moeten worden. Ik had ze dus afgelopen dinsdag moeten krijgen maar tot op heden nog niets gekregen;
 • Via mijn CD&V-collega’s heb ik vernomen dat de meerderheid op de gemeenteraad van maart heeft beslist dat het college zonder inspraak van de gemeenteraad de retributie voor activiteiten van de dienst vrije tijd mag vastleggen (tot een bedrag van €75 maar er zijn geen activiteiten die meer kosten). Op deze manier worden de bevoegdheden van de gemeenteraad uitgehold en worden we opnieuw buitenspel gezet;
 • Om de dagelijkse werking te kunnen opvolgen, hebben we als raadslid inzagerecht in de verslagen van de wekelijkse bijeenkomst van de Burgemeester en Schepenen. Normaal gezien zouden we elke week een verslag moeten krijgen, maar het laatste verslag dateert al van 17 maart. Zo is het voor ons dus niet mogelijk om snel te reageren.
Het zijn misschien allemaal kleine dingen maar ik wil mijn rol als raadslid goed invullen en ik heb de indruk dat men een spelletje met ons aan het spelen is om ons zo weinig mogelijk te betrekken. Dat is zeer te betreuren want de oppositie (CD&V en SP.a Plus) vertegenwoordigt volgens de verkiezingsuitslag van 2012 ook 48,6% van de Kortenaakse bevolking. Wil men hier dus niet naar luisteren?

vrijdag 17 april 2015

Feestweekend

Dit weekend is een feestweekend in Kortenaken met morgen de Foefelfuif in Waanrode en op zondag en maandag de kermis in Kortenaken. En ook op dinsdag 21/4 is het feesten geblazen: Boerenrock stelt dan haar programma voor. De laatste jaren ben ik altijd naar de persvoorstelling geweest. Eerst als bestuurslid van Boerenrock en nadien als sympathisant. Dit jaar kan ik er jammer genoeg niet bij zijn want ik heb verplichte training als scheidsrechter.. De programmavoorstelling van editie 25+1 belooft thans de moeite te worden want ze is gewijd aan de actie Kom Op Tegen Kanker. Het campagnelied 2015 van deze actie “Iedereen is van de wereld” is immers van The Scene, een band die in het verleden een paar keer schitterde op Boerenrock. De toegang is gratis dus iedereen is dinsdag welkom in Den Hoek (19u30)

zaterdag 11 april 2015

YES WE CAN!

Aan alles komt en einde en ook aan deze zeer leerrijke 3 weken in Iowa City! Ik kom zeker en vast nog eens terug naar Amerika maar dan voor vakantie. Nu zaten de dagen zeer goed vol door de opleiding en beperkten de uitstapjes zich tot een weekend Chicago (oke, dat is zeker en vast niet slecht :-)) of tot 's avonds nog even een bar bezoeken of wat sporten. Maar ik was hier dan ook voor werk en niet voor mijn plezier. De opleiding was bovendien zeer geslaagd en met een zeer mooie ervaring en diploma ga ik met plezier terug naar Kortenaken!

Nadat we tijdens de dag afscheid hadden genomen van de mensen van het NADS hebben we 's avonds nog een goodbye dinner. Onze contactpersoon van het NADS had ons samen met enkele mensen die ons de afgelopen weken hebben getraind bij zijn thuis uitgenodigd. En zoals de traditie het wil, hing er ook een Amerikaanse vlag aan de voordeur. Een zeer gezellige avond en iets wat je als kleine Belg niet snel meemaakt.  De gastvrouw schrok wel even toen we vertelden hoe klein België was. 

Ps, binnenkort zal mijn blog dus weer in teken van de Kortenaakse politiek staan . Ook de moeite om te volgen dus :-)

donderdag 9 april 2015

The big driving simulator

Gisteren mochten we een klein half uurtje in de grote bewegende simulator van de universiteit van Iowa rijden en ik moet zeggen: ik was onder de indruk. De realiteitswaarde was zeer groot. Toen mijn collega reed, kon ik vanuit de controlekamer enkele filmpjes maken van de console en ook tijdens mijn eigen rit heb ik achter het stuur wat gefilmd :-)

Momenteel loopt er een nachtstudie op het NADS en we hebben dit traject dan ook gereden. Omdat de testpersonen normaal ’s avonds komen en ze geen fel licht mogen zien, zijn de lichten in het gebouw ook aangepast (roodachtig). Tijdens de rit zelf heb je ook het gevoel dat het donker is: de verkeersborden reflecteren en je ‘koplampen’ van je auto zorgen voor je eigen licht. De realiteitswaarde is zo sterk dat wanneer je een boordsteen raakt je auto omhoog gaat en de band kan dan stuk gaan waardoor je scheef begint te trekken. Ook de ondergrond waarop je rijdt zorgt voor feedback. Zo reden we op een gravelondergrond en dit voelde aan als rijden op een landelijke weg en ook het geluid was zo. Als je remde kreeg je dezelfde feedback als in een echte auto omdat de console mee bewoog. 

Hieronder kan je twee filmpjes zien. Het eerste toont de beweging van de console als mijn collega remt en de tweede geeft het beeld op de gravenweg.


woensdag 8 april 2015

Easy to pay

Je geraakt hier wel heel gemakkelijk van je geld af. MasterCard en VISA: meer heb je niet nodig in Amerika. En mocht je geen kredietkaart hebben, dan kun je altijd een prepaid kaart kopen. Als je wat wil betalen moet je even door de terminal zippen en klaar. Op minder dan een seconde heb je betaald. Super handig en overal te gebruiken: in de winkel, voor een pak kauwgum, op restaurant, in de bar, ... Omdat het hier een gewoonte is om 15% -20% fooi geven, staat er ook nog een vakje op je rekening om je fooi aan te duiden (met verschillende "voorkeursbedragen"). Zouden we in België ook niet naar zo'n systeem kunnen overstappen (wel zonder het fooisysteem want ik weet niet goed wanneer je het wel of niet moet geven) want het is veel veiliger.

Nuja, hier wordt je veiligheidsgevoel wel wat gecompenseerd door andere zaken: pictogram dat je geen wapen mee op restaurant mag nemen, kroontjeswipper in de vorm van een kogel en een geweer als barbecueaansteker. Men heeft ons verteld dat men in Iowa een wet wil invoeren dat je vanaf 8j een wapen op zak mag hebben... Terwijl je pas vanaf 21j alcohol mag drinken.. Of wordt de combinatie tussen beiden misschien wat te gevaarlijk??


dinsdag 7 april 2015

Zwemmen

Om mijn conditie hier in Amerika te onderhouden en niet te veel bij te komen wegens de overvloed aan fastfoodrestaurants (McDonalds is hier 24u/24u open) en aan Starbucks'en (je hebt dat hier overal, zelfs in de winkels) ga ik hier ook sporten. Nuja, er zal toch iets van kilo's bijgekomen zijn vrees ik...

Ik heb naast mijn loopkleren ook mijn zwembroek bij. Je zal hier niet echt snel verdrinken. De life guards zijn vergelijkbaar met die van Baywatch (alhoewel, Pamela Anderson nog niet gezien) en zijn in overvloed aanwezig. Ze hebben ook allemaal een soort "reddingsboei" vast en houden je echt in de gaten. Het voelt wel wat onwennig aan dat je niet aan een loket moet betalen maar dat je - in je zwemshort - $4 aan een redder moet geven of zelfs met je Visa kan betalen. Ook de lockerroom is anders: er zijn geen aparte kotjes en je moet een kwartje in je kluisje stoppen en dat je krijg je niet meer terug. Ik ben al in twee verschillende zwembaden geweest en beide waren hetzelfde. Eentje had wel een leuk extra'tje: een klimmuur in het water.

maandag 6 april 2015

Citytrip naar Chicago

Voor we naar Amerika vertrokken, hadden m'n collega en ik gedacht om Chicago tijdens het Paasweekend te bezoeken omdat we vrijaf dachten te hebben op Paasmaandag. Pasen wordt hier wel gevierd (Easter Bunnies en Happy Easter wishes) maar Paasmaandag is geen feestdag. We hadden onze plannen voor Chicago dan ook opgeborgen tot afgelopen vrijdag. Op een half uur tijd hebben we een hotel en onze trip geregeld en maar goed ook: Chicago is fantastisch!!

Omdat we een huurauto hebben, dachten we eerst met de auto te gaan maar we hoorden dat er ook een busdienst naar Chicago ging. 5u na het vertrek kwamen we aan in het eerste Virgin hotel van Richard Branson. Een heel nieuw hotel, midden in de stad en zeer mooi! De eerste avond hebben we enkele gin tonics in de bar gedronken en de dag nadien verkenden we de stad. Eerst naar het park waar een blinkend kunstwerk (The Bean) staat die de skyline reflecteert. En omdat het wat winderig was (Chicago wordt ook de Windy City genoemd) ging het nadien naar de Willis Tower (vroeger gekend als de Sears Tower). Er stond buiten een wachtrij van 30 minuten en binnen een van 2u. Maar via een fastpasje mochten we voor en de lift bracht ons in iets minder dan een minuut 103 verdiepingen omhoog (442 meter). Daar was het gewoon genieten! Wat een uitzicht! Er waren ook glazen cubes waar je in kon zodat je tot beneden kon kijken. Ik heb geen hoogtevrees maar ik aarzelde toch wel even om er in te stappen. 

Na het bezoek aan de toren hebben we nog wat door de stad gelopen en de bibliotheek bezocht en vooral naar boven gekeken want elke meter kan je een of andere mooie foto nemen. Uiteraard zijn we ook even door de winkelstraat gegaan. s' Avonds wilden we eerst ergens gaan aperitieven alvorens op restaurant te gaan maar in de bar van het hotel was het social hour. Alles was dus gratis en de ober kende ons nog en bood ons (enkele) gin tonic aan. Van daar uit ging het naar een zeer goed steak restaurant (Morton's, blijkbaar gekend in de USA). Nadien zijn we naar een danscafé met live muziek geweest en was het bedtijd. Wel super leuke avond gehad in die danstent. 

Op zondag hebben we van het heel mooie weer genoten. De Navy Pier was volgens internet een aanrader maar toch wat verloren glorie als het het mij vraagt. In de late namiddag moesten we de bus terug nemen want op Paasmaandag is het dus werkendag voor ons :-)

zaterdag 4 april 2015

Lente BBQ

Aanstaande zondag (12/4) zal ik met kleine oogjes aanwezig zijn op de lente BBQ van CD&V in zaal Bergendal. Ik land in de late voormiddag in Brussel, na een vlucht van 12u en met een jetlag van 7u  maar zal 's avonds zeker en vast aanwezig zijn op onze eetdag. 

Je kan ook komen genieten van 9 soorten BBQ-vlees, aangevuld met een groentebuffet en sausjes (volwassenen €15 en kinderen €8). Voor de vegetariërs is er ook een aangepast assortiment. Inschrijven voor de lente BBQ kan bij de gemeente- en OCMW-mandatarissen, bij het CD&V bestuur of via eetdag@cdenvkortenaken.be. Je mag mij uiteraard ook altijd een mailtje sturen (kristof.mollu@gmail.com). 

vrijdag 3 april 2015

Safety first

Dat Amerikanen hoog oplopen met veiligheid is een open deur intrappen. Als je het land wil inkomen moet je vooraf een ESTA (Electronic System For Travel Authorization) aanvragen. Als je dan toekomt, word je onderworpen aan een vragenlijst, wordt er een foto van je genomen en worden je vingerafdrukken genomen (ik zal me dus maar koest houden). Wanneer je op café gaat en een pint wil drinken of in een winkel een fles wijn wil kopen, moet ik ook stevast mijn paspoort laten zien. Oké, ik zie er misschien geen 21 uit  dus dat begrijp ik nog wel (hmm, ben er thans 28) maar het is wel grappig dat mijn collega dit ook moet doen (terwijl hij een kleine 20 jaar ouder is :-)). Het is trouwens wel gek dat je hier de scooters hier zonder helm rijden en dat je blijkbaar mag bellen en sms'en achter het stuur want ik heb al enkele keren een politieman betrapt die dit deed.

Nog zo'n voorbeeldje van de veiligheidscultuur is de aanwezigheid van een branddetector in elke kamer van het huis dat ik hier huur. Ik heb al 2x maal mogen ervaren wat een hels lawaai dit maakt. Niet dat er toen brand was maar de afzuiging van het fornuis doet het hier niet geweldig goed.

Fietstocht met onze "docent"

Vandaag hebben we met onze "docent" van de opleiding een fietstocht in de natuur van Iowa City gemaakt. We vertrokken aan onze werkplek voor een tocht doorheen verschillende parken. Wat opviel waren de zeer aangename paden om te fietsen. Langs de rijweg is er quasi overal een vrijliggend (fiets)pad aanwezig. Mijn Belgische collega en ik maakten hier gebruik van maar onze Amerikaanse collega en zijn broer reden stevast op de rijweg. We zijn ook door enkele natuurgebieden gereden waar we een 10-tal km op een autovrij pad konden fietsen. Je waande je haast in een natuurfilm: zeer rustig, kikkers op de achtergrond, hellingen, bosjes, watervallen, ... 

Onze trip eindigde in een heel gezellige pub en op het terras hadden we de keuze uit verschillende Belgische bieren.

donderdag 2 april 2015

Het bouwen van een "wereld"

De dagen zijn hier drukker en drukker aan het worden. Momenteel zijn we een “wereld” aan het bouwen waar men in/op kan rijden. Het komt er eigenlijk op neer dat we een 3D-omgeving maken met borden, wegen, een omgeving, … Omdat we de eerste zijn die zo’n uitgebreide training volgen is het voor de lesgever soms nog wat zoeken. Ook voor mij is het wat onwennig. Vorige week was intuïtief waardoor het gemakkelijker was om te volgen terwijl het nu allemaal nieuwe processen zijn die gevolgd moeten worden. Bijkomend is zo’n face-to-face training ook zeer zwaar. Er zijn geen pauzes en we eten onze lunch op 10 minuutjes op. Gelukkig is het weer deze week veel beter dan vorige week  (in de 20 °C) en kunnen we ’s avonds van een terrasje genieten. 

dinsdag 31 maart 2015

Al joggend door de stad

Wat is de beste manier om een stad te verkennen? Al joggend! Je ziet namelijk de grote dingen maar ook de kleine.

Toen ik zaterdag ging joggen kwam ik in het park een eekhoorentje tegen en in het bos twee hertjes. Ik weet niet wie het meest geschrokken was: de hertjes of ik. Nadien ging het verder naar het Kinnick Stadium wat de thuishaven is van de Iowa Hawkeyes. Er zijn slechts 15 wedstrijden per jaar in het stadium dat een capaciteit heeft van 70.000 toeschouwers. Ik ben binnen geglipt en kon op de grasmat. Wel redelijk impressionnant om daar te staan!

maandag 30 maart 2015

Einde van de vasten

Aswoensdag vond dit jaar plaats op woensdag 18 februari en toen ging de 40 dagen durende vastentijd van start. Ik had me toen ook voorgenomen om 40 dagen geen alcohol te drinken en dit ondanks het feit dat ik in die periode jarig was. En dat is me (verbazend) goed gelukt. Normaal gezien eindigt de Vasten op Pasen MAAR "alhoewel er zesenveertig dagen verlopen tussen Aswoensdag en Pasen (einde van de vastentijd) wordt er traditioneel (binnen de Katholieke Kerk) niet gevast op de zes zondagen tijdens die periode waardoor je op veertig dagen uitkomt." Ik heb deze zes dagen dan ook 'opgespaard' waardoor ik nu mocht stoppen. Bovendien had ik - om exact te zijn - mijn laatste 'druppel' op de zondag voor Aswoensdag gedronken. Mijn eerste consumptie was in een Irish pub waar je vooraf mag proeven wat je drinkt. En nadien zijn er nog enkelen gevolgd waaronder de Belgische Hoegaarden :-)

zaterdag 28 maart 2015

Week 1: Rijsimulatorsoftware (~GTA nabouwen)

Week 1 van de 3 zit er al op. Deze week stond in het teken van een soft- en hardware opleiding in simulatorsoftware. Het NADS (National Advanced Driving Simulator) is een onderzoeksinstelling van de Universiteit van Iowa en beschikt over een zeer grote rijsimulator (NADS 1). Deze simulator is volledig dynamisch en beweegt over een terrein ter grote van een voetbalveld. Op deze manier kan de realiteit in een virtuele omgeving zeer goed benaderd worden. Als je een filmpje wil zien over deze grote simulator, klik dan op deze link. In België beschikken we niet over een volledig bewegende simulator maar gebruiken we wel rijsimulatorsoftware die op pc-schermen wordt getoond (3 schermen) of die op een gebogen scherm wordt geprojecteerd (180°) zodat de werkelijkheid wordt benaderd. 

Ik krijg hier momenteel een opleiding over een nieuwe software omdat wij in België aan de UHasselt met andere software werken. De nieuwe software heeft veel meer visuele mogelijkheden en is vergelijkbaar met het computerspel GTA. Afgelopen week hebben ze me aangeleerd om "events" te definiëren (bv. een voetganger die plots oversteekt als je hem nadert; bv. je wil een traag voertuig inhalen maar het traag voertuig versnelt om je te irriteren zodat je hem niet kan inhalen; bv. je hebt een trage truck voor je en die remt plots; bv ...).. Mijn doctoraat gaat over het effect van weginfrastructuur op verkeersveiligheid en rijgedrag en er wordt dan uiteraard ook een analyse gedaan van dergelijke events.

Vanavond pik ik een collega van mij op aan de luchthaven en hij zal vanaf nu mee de opleiding volgen. We gaan twee weken lang een "wereld" creëren. Om in de GTA-termen te blijven, kan je dit best vergelijken met de omgeving en de weg waarop je rijdt. Hopelijk blijft hij wel van de Amerikaanse donuts af die hier steeds in de keuken staan :-)

donderdag 26 maart 2015

Het verkeer in the USA

Elke dag rij ik hier in Iowa City een 10-tal minuten naar mijn werkplek om een training in rijsimulatoronderzoek te volgen (mijn eigen doctoraat dat ik maak aan de Universiteit van Hasselt gaat daar namelijk over).

Als ik onderweg ben, merk ik dat het verkeer hier toch anders is. Niet alleen de snelheidsaanduiding (in miles per hour), de grotere auto's en het feit dat je met een automatische versnellingsbak rijdt, is anders maar ook de infrastructuur. De verkeerslichten staan namelijk niet boven de stopstreep maar staan aan de overkant. Dit heeft als voordeel dat je zeer goed ziet wanneer het groen wordt, maar als Europeaan is het toch wennen omdat je dus soms 20 meter voor het licht moet stoppen. Ik ben dan ook al enkele keren in de remmen gevlogen in het midden van het kruispunt terwijl het dus niet moest. En blijkbaar mag je hier ook door het rood rijden als je naar rechts moet op een lichtengeregeld kruispunt (is kennelijk sper staat verschillend) en moet je op verschillende voorrangskruispunten op de vier takken stoppen (elke arm van het kruispunt heeft een STOP-bord). Tot slot wordt hier ook zelden met zout gestrooid maar gebruikt men zand wanneer het vriestemperaturen zijn.