Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

zaterdag 20 december 2014

2 punten van november opnieuw besproken op gemeenteraad van december

Donderdag werden de agendapunten die op de gemeenteraad van november waren verdaagd, opnieuw besproken op de gemeenteraad van december:
  • Belastingsreglement voor de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten: Ik had in november voorgesteld om de handelaars van Kortenaken enkele malen per jaar vrij te stellen van deze belasting maar de wetgeving laat dit niet toe. De reden hiervoor is dat het gelijkheidsbeginsel tussen een handelaar van Kortenaken en een handelaar van buiten Kortenaken anders geschonden zou worden. 
  • Belasting op masten en pylonen (hoger dan 15m): Stefaan had vorige maand enkele bezwaren geuit omtrent dit reglement. Aan een deel van deze bezwaren werd tegemoet gekomen. Zo wordt er nu op vraag van onze fractie een vrijstelling voorzien voor masten en pylonen die gebruikt worden voor de verlichting van sport- en recreatievoorzieningen. Verder kan het college nog bijkomende vrijstellingen geven in geval van betwisting. Omdat er deels tegemoet gekomen is aan onze vraag maar omdat het reglement nog steeds een zekere willekeur inhoudt en voor interpretatie vatbaar is, hebben we ons als fractie onthouden tijdens de stemming.