Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

maandag 3 november 2014

Leren parkeren?

Het valt me op dat niet alle bestuurders de wegcode even goed kennen en dat zorgt soms voor gevaarlijke situaties. Zo ook op het Dorpsplein in Kortenaken waar men regelmatig op de fietspaden parkeert of op de rijbaan waar er een (onderbroken) witte lijn is getrokken. Dit is verboden en zorgt ervoor dat fietsers moeten uitwijken of leidt ertoe dat het kruispunt soms vast komt te zitten omdat de doorgang geblokkeerd is. Daarom even citeren uit de wegcode:

Artikel 24. Stilstaan- en parkeerverbod
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid :

  • 1° onverminderd artikel 23.4, op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering;
  • 2° op de fietspaden en op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;
  • […]

Artikel 25. Parkeerverbod
25.1. Het is verboden een voertuig te parkeren:

  • […]
  • 9° op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a of E9b is aangebracht;
  • […]

Het is dus verboden om bv. ter hoogte van de frituur en de nachtwinkel (foto hieronder) op het dorp op de rijbaan te parkeren!