Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

woensdag 29 oktober 2014

Hoe zit het met de KMO-zone?

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 was de KMO-zone bij alle partijen een hot item! De N-VA had in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat “een nieuwe KMO-zone noodzakelijk is om de bedrijvigheid in Kortenaken te stimuleren en dat de locatie nabij de belangrijkste invalswegen moet liggen waarbij een vlotte verbinding met de snelwegen onontbeerlijk is”. De Open-VLD ijverde in haar programma naar “ruimte voor zelfstandigen en KMO’s” en wist op het verkiezingsdebat op de vooravond van de verkiezingen een locatie te kennen maar wou ze toen niet vertellen. Bovendien is de creatie van een KMO-zone ook in de beleidsverklaring van de huidige meerderheid opgenomen: “[…] In een afzonderlijk RUP zal (zullen) de KMO-zone(s) voorzien worden. De realisatie van deze zone(s) krijgt prioriteit maar zal gebeuren in overleg met de omwonenden waarbij de doelstelling moet zijn zo weinig mogelijk hinder te creëren.”

Omdat we signalen opvangen dat sommige Kortenaakse bedrijven stilaan uitkijken naar andere locaties buiten Kortenaken en we de bedrijvigheid hier willen houden, stelde ik tijdens de jongste gemeenteraad drie concrete vragen aan de schepen van Ruimtelijke Ordening (Niels Willems, N-VA)
  • Wat is de timing van de KMO-zone?
  • Wat is de omvang van de KMO-zone?
  • Wat is de voorkeurslocatie? In het structuurplan zijn vier mogelijke locaties aangeduid: drie aan de Tiensestraat (tussen De Hoef en Kortenaken-Dorp) te Kortenaken en één aan de Tiensesteenweg te Waanrode. CD&V blijft nog steeds voorstander voor de locatie aan de Tiensesteenweg omdat het zwaar verkeer zo onmiddellijk naar de E314 of de E40 kan.
Het antwoord was dat er dit jaar een opdracht aan een studiebureau is gegund dat de zonevreemde bedrijven in kaart moet brengen. Hiervoor is er een oproep in het infoblad verschenen en de inventarisatie wordt momenteel afgerond. Een kleine 30-tal bedrijven hebben hierop gereageerd en als er nog bedrijven onderzocht moeten worden of interesse hebben, moeten deze zo snel mogelijk contact opnemen met de gemeente. Op deze manier kan de behoefte voor een KMO-zone worden onderzocht waarna er een locatieonderzoek voor de KMO-zone kan plaatsvinden (timing hiervoor is mei-juni 2015). De locatie wordt nog bekeken maar kan afwijken van de voorstellen in het structuurplan. Op de vraag of de KMO-zone nog deze legislatuur wordt gerealiseerd, gaf de schepen aan dat dit alleszins de intentie is tenzij bepaalde procedures dit zouden verhinderen.

vrijdag 24 oktober 2014

"Postbakjesdieven" op het gemeentehuis?


Afgelopen woensdag ben ik de voordrachtsakte van de nieuwe schepen gaan inkijken en ik wilde ook mijn postvakje dat in een apart lokaal op het gemeentehuis staat leegmaken. Toen ik aan de balie op het gemeentehuis stond, hoorde ik dat de burgemeester binnenkort opnieuw zou koken voor het personeel en de raadsleden. Ik vroeg dan ook of de uitnodiging al was verdeeld. Men zei mij dat de uitnodiging in ons postvakje lag, maar toen ik dit ging leegmaken lag de uitnodiging er niet in. Nochtans had het personeelslid dat aan de balie stond de briefjes er zelf in gelegd. We zijn nadien alle bakjes van onze fractie gaan controleren en enkel Stefaan Devos en Michel Vander Velpen hadden een uitnodiging en ook één raadslid van de Spa Plus fractie. Daarom heb ik samen met het personeelslid opnieuw de uitnodigingen in de postbakjes gelegd. Mijn verbazing was dan ook zeer zeer groot toen ik een dag later moest vaststellen dat de uitnodigingen opnieuw waren verdwenen bij alle 9 raadsleden van de oppositie… Toch zeer jammer om dit te moeten vaststellen en hopelijk zijn er in het verleden geen andere documenten uit onze postvakjes gehaald…

Ik kaartte dit dezelfde avond dan ook aan tijdens de gemeenteraad. De meerderheid gaf bij monde van de burgemeester en de voorzitter van de gemeenteraad aan dat zoiets niet getolereerd kan worden en tracht de sociale controle op het gemeentehuis te vergroten. Men verontschuldigde zich ook dat dit is gebeurd en men hoopt dat het in de toekomst niet meer zal gebeuren. De burgemeester voegde er nog aan toe dat we als raadslid waren uitgenodigd wanneer hij gaat koken (donderdag 13/11).


dinsdag 14 oktober 2014

Ontslag N-VA raadslid Struys (OCMW)

Na het vrijwillige ontslag van N-VA schepen Benny Hermans doet nu ook N-VA OCMW-raadslid Danny Struys omwille van dezelfde reden afstand van zijn zetel in de OCMW-raad. De combinatie tussen werk en politiek blijkt ook voor hem zeer moeilijk. Danny was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 lijstduwer (233 voorkeurstemmen) en stond toen ook op de provinciale kieslijst.

Ik kan begrip opbrengen voor deze beslissing maar naar continuïteit zijn zo'n wissels niet goed. Neem daarbij nog het feit dat er in januari 2016 drie nieuwe schepenen van Open VLD komen alsook een nieuwe burgemeester waardoor de ploeg helemaal verandert.

maandag 6 oktober 2014

“Dorp aan de Velpe”

Met het masterplan “Dorp aan de Velpe” is er voor Kortenaken centrum een langetermijnvisie uitgewerkt waardoor de 2e fase van de vernieuwing van het centrum ingezet kan worden. Dit Masterplan is geen kant en klaar plan (in de zin van een bouwplan) maar wel een houvast voor de gemeente voor de komende jaren (10, 20, 30 jaar). Enkele elementen die in het Masterplan zijn opgenomen zijn de volgende:
  • Vergroening van de parking aan Den Hoek + promotie van de parking voor leerkrachten en personeel gemeentehuis + creatie van doorsteek tussen de Hoekstraat en de Tiensestraat
  • Het dorpsplein en de omgeving (Dorpsplein zelf, Hoekstraat, Schoolstraat en begin Tiensestraat) wordt als zone 30 ingericht waar de auto te gast is en waarbij er meer aandacht gaat naar samenhang en verblijfskwaliteit
  • Er zullen poorten aangelegd worden die de overgang van de bebouwde kom en de kern markeren (aan de Krawatenstraat, Diestsestraat, Schansstraat en Tiensestraat)
  • Toegankelijk maken van de kern voor trage weggebruikers door de herwaardering van trage wegen en veilig maken van hoofdwegen
  • Gefaseerde ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied
  • Ontwerpwedstrijd voor de pastorie