Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

vrijdag 22 augustus 2014

Politieke week

Hoewel de schepencolleges een hele vakantie hebben plaatsgevonden is de politieke vakantie nu echt gedaan. Volgende week starten dan ook de politieke activiteiten in Kortenaken opnieuw.
 • Dinsdag 26/08 (19u - niet openbaar) - gemeentelijke commissie intergemeentelijke samenwerking: In deze commissie zetelen 9 gemeenteraadsleden (voor CD&V Stefaan Devos, Michel Vandervelpen en ikzelf) en deze heeft als doel om aan alle partijen een verslaggeving te doen over de werking van de verschillende intercommunales. De gemeente is namelijk namens een afvaardiging van de meerderheid vertegenwoordigd in de intercommunales zoals PBE (energiemaatschappij), Intergas, IWM (watermaatschappij), Interleuven, Ecowerf, Hofheide (crematorium), ...
 • Dinsdag 26/08 (20u - niet openbaar) - gemeentelijke commissie voor de opvolging van het fusiedossier: Deze commissie bestaat uit 11 gemeenteraadsleden (voor CD&V Stefaan Devos, Martin Coomans en ikzelf)  en is opgericht naar aanleiding van de CD&V-motie met betrekking tot de fusieplannen. Op de gemeenteraad van april hadden we met onze partij namelijk onze bezorgdheid geuit over de fusieplannen en de commissie zal deze motie en paragrafen uit het regeerakkoord bespreken en behandelen.

 • Donderdag 28/08 (20u - openbaar) - maandelijkse gemeenteraad: Op de gemeenteraad staan de volgende punten
  • de jaarrekening 2013 van de Kerkfabrieken
  • de overgang naar elektronische maaltijdcheques
  • de aanpassing van het reglement 'toelage aan beginnende zelfstandigen' waarbij het begrip 'beginnend' wordt gedefinieerd
  • enkele retributies voor de deelname aan sportactiviteiten
  • de vervanging van de gemeentesecretaris bij afwezigheid of tijdelijke verhindering
  • ...
  • vragen