Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

woensdag 26 maart 2014

Gemeenteraad 27 maart

De gemeenteraad van a.s. donderdag (20u gemeentehuis) bevat slechts enkele punten:
 • Goedkeuring vorige notulen
 • Ontslag van raadslid Robin Ibens en eedaflegging nieuw raadslid Marina Jonckers (Spa Plus-fractie)
 • Mandatering algemene vergadering Sociaal Wonen Arrondissement Leuven
 • Onderschrijven Streekpact Leuven: hierin worden gezamenlijke doelen geformuleerd voor de regio en wordt er op zoek gegaan naar een synergie tussen afzonderlijke initiatieven om onze streek duurzaam en toekomstgericht te ontwikkelen
 • Vaststelling begrip “dagelijks bestuur”: Dit geeft het college de mogelijkheid om bepaalde opdrachten uit te voeren zonder de gemeenteraad te consulteren
 • Aankoop smalspoortractor
 • Onderhoudswerken Bosstraat en Gelbergenstraat te Hoeleden + Heerstraat en kruispunt te Kortenaken
 • Goedkeuring subsidiedossier Hartje Hageland
 • Overeenkomst Aquafin voor de opmaak van een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP)
 • Een beperkte aanpassing aan de tarieven van de BIB: verloren kaart (+€0,5), lidmaatschap niet-inwoner (+€2) en interbibliothecair leenverkeer (+€0,20).
 • Vragen