Doorgaan naar hoofdcontent

Gemeenteraad 27 maart

De gemeenteraad van a.s. donderdag (20u gemeentehuis) bevat slechts enkele punten:
 • Goedkeuring vorige notulen
 • Ontslag van raadslid Robin Ibens en eedaflegging nieuw raadslid Marina Jonckers (Spa Plus-fractie)
 • Mandatering algemene vergadering Sociaal Wonen Arrondissement Leuven
 • Onderschrijven Streekpact Leuven: hierin worden gezamenlijke doelen geformuleerd voor de regio en wordt er op zoek gegaan naar een synergie tussen afzonderlijke initiatieven om onze streek duurzaam en toekomstgericht te ontwikkelen
 • Vaststelling begrip “dagelijks bestuur”: Dit geeft het college de mogelijkheid om bepaalde opdrachten uit te voeren zonder de gemeenteraad te consulteren
 • Aankoop smalspoortractor
 • Onderhoudswerken Bosstraat en Gelbergenstraat te Hoeleden + Heerstraat en kruispunt te Kortenaken
 • Goedkeuring subsidiedossier Hartje Hageland
 • Overeenkomst Aquafin voor de opmaak van een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP)
 • Een beperkte aanpassing aan de tarieven van de BIB: verloren kaart (+€0,5), lidmaatschap niet-inwoner (+€2) en interbibliothecair leenverkeer (+€0,20).
 • Vragen