Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

zondag 23 februari 2014

Leerlingenvervoer

Op de gemeenteraad van 27 februari staat opnieuw het toelagereglement voor het leerlingenvervoer geagendeerd. Op de raadsvergadering van 23 januari hadden we als oppositie namelijk gevraagd om het punt te verdagen want er stonden nog verschillende fouten, tegenstrijdigheden en onduidelijkheden in. Dit maakte het zeer moeilijk om het reglement te begrijpen of het ├╝berhaupt te lezen. De meerderheid wou daar toen niet van weten en heeft het reglement toch gestemd met de opmerking dat er een nieuw reglement zou komen. Men heeft zich aan de belofte gehouden en het nieuwe reglement is veel duidelijker en komt op het volgende neer:
  • De gemeente geeft een tussenkomst in het leerlingenvervoer (van de woonplaats naar de school en terug + intern vervoer naar sporthal, bib, zwemmen, ...) voor de scholen op haar grondgebied
  • Het gaat enkel over Kortenaakse scholen en het bedrag is gelimiteerd per school: maximaal €12.500/school/schooljaar voor scholen die lager- en kleuteronderwijs inrichten (was tot op heden €15.000) en maximaal €2.500/school/schooljaar voor scholen met enkel kleuteronderwijs (was tot op heden €5.000).
Wel opvallend is dat er nu geen 'getrapte' terugschroeving is voorzien voor de subsidies. Het toelagereglement van januari voorzag voor het schooljaar '13-'14 nog een bedrag van respectievelijk maximaal €13.750 en €3.750 en pas vanaf '14-'15 de bedragen van €12.500 en €2.500. Benieuwd of dit is besproken met de scholen want de scholen van Kortenaken, Hoeleden en Waanrode maakten in 2012 wel volledig gebruik van de toen voorziene €15.000. 

zaterdag 15 februari 2014

Flits!

Dat snelheid een belangrijke invloed heeft op de verkeersveiligheid is een open deur intrappen. Overdreven snelheid verhoogt niet alleen de kans op een verkeersongeval maar zorgt er ook voor dat het gevolg van een ongeval groter is. En we zijn allemaal verantwoordelijk voor ons eigen rijgedrag en iedereen rijdt dan ook wel eens (iets) te snel. Op de website van de politiezone Hageland kun je de "flitsresultaten" zien van de controles die de politie bijna dagelijks uitvoert. En het valt op dat een aanzienlijk gedeelte van de gecontroleerde voertuigen te snel rijdt...