Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

vrijdag 13 december 2013

Fusie tussen Kortenaken en Geetbets??

Moeten gemeenten fusioneren of niet? Het is een idee dat de laatste tijd meer en meer in de media opduikt en nu ook in Kortenaken. Onze burgemeester (André Alles “Pifke”, Open-VLD/GBL) en de burgemeester van Geetbets (Jo Roggen, Open-VLD) zijn volgens ROB tv en De Redactie het idee wel genegen... Deze week heeft de burgemeester van Linter (Marc Wijnants, CD&V) reeds een open brief geschreven waarin hij de nadelen van fusies overloopt. Ik zie er ook de voordelen niet van in en pleit wel voor samenwerking maar niet voor een fusie:
  • Kleinere besturen werken efficiënter en goedkoper: onderzoek toont aan dat een grote gemeente ca. 3x meer uitgeeft aan haar exploitatie dan een kleine tot middelgrote gemeente
  • Momenteel vallen er binnen het ambtenarenapparaat ontslagen in Tienen en Diest... Niet in Kortenaken!
  • Fusies leiden tot een grotere afstand voor de burger: fysieke afstand tot de dienstverlening maar ook een verminderde aanspreekbaarheid. Bijkomend wordt de ambtelijke organisatie bureaucratischer.
  • Schaalvergroting leidt niet altijd noodzakelijk tot lagere kosten: Uit onderzoek blijkt dat bij grotere gemeenten het aantal ambtenaren per 1.000 inwoners hoger ligt. En het is nu net deze kost dat vele gemeenten vandaag proberen te verminderen.
  • Van de 27 EU-landen zijn er slechts 9 die gemiddeld grotere gemeenten hebben dan Vlaanderen.
En we moeten een kat een kat noemen. Als er een fusie komt zal dat niet tussen Kortenaken en Geetbets alleen zijn maar worden we bij Tienen of Diest gevoegd en vullen we daar de financiële put. Of wordt het een fusie met Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek en Tielt-Winge (nu de politiezone Hageland en samen 36000 inwoners). Als we op het gemeentehuis moeten zijn, moeten we dus richting Tielt-Winge of Diest/Tienen of behouden we een "wijkpost" in iedere "deelgemeente" waardoor het element van al helemaal kostenbesparing wegvalt? Ik zie dit alvast niet zitten!

Samenwerking tussen meerdere gemeenten zal volgens mij daarentegen wel kostenbesparend werken (aankoop van materieel, gebruik sportaccommodatie, ...).