Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

dinsdag 31 december 2013

Politiek niveau

Op de jongste gemeenteraad maakte ik me druk dat er nogal lacherig wordt gedaan over de voormalige concentratiekampen. In een collegeverslag wordt namelijk bij het agendapunt over de cultuurreis naar de Duitse concentratiekampen de vraag gesteld onder wiens verantwoordelijkheid de treinreis plaatsvindt en wat als er zich een gaslek voordoet... Dit is een totaal misplaatste uitspraak in een officieel - en door de VLD/GBL-N.VA-schepenen en de burgemeester opgesteld en goedgekeurd (!) - document. Miljoenen mensen zijn in het verleden getroffen door de gruwel en hier de spot mee drijven is dan ook zeer erg. Voor alle duidelijk wil ik ook aangeven een college uit de schepenen, de burgemeester en de secretaris bestaat en dat de oppositie enkel de goedgekeurde verslagen te lezen krijgt. Vanuit de CD&V-fractie distantiëren we ons dan ook ten zeerste van zulke uitspraak.

Ik vind het trouwens zeer jammer dat er vaak bepaalde zinnen in publieke documenten staan waarvan ik frons. Zo ook de verwijzing in de Omgevingsanalyse naar de “import van vreemde arbeiders” en het feit dat “Pools de tweede taal is van Kortenaçi”. 

Het stoort me mateloos dat dergelijke zaken gewoon kunnen passeren en het zijn geen geïsoleerde gevallen. En ik vraag me af of dit het niveau is van de politieke meerderheid in Kortenaken?

vrijdag 13 december 2013

Fusie tussen Kortenaken en Geetbets??

Moeten gemeenten fusioneren of niet? Het is een idee dat de laatste tijd meer en meer in de media opduikt en nu ook in Kortenaken. Onze burgemeester (André Alles “Pifke”, Open-VLD/GBL) en de burgemeester van Geetbets (Jo Roggen, Open-VLD) zijn volgens ROB tv en De Redactie het idee wel genegen... Deze week heeft de burgemeester van Linter (Marc Wijnants, CD&V) reeds een open brief geschreven waarin hij de nadelen van fusies overloopt. Ik zie er ook de voordelen niet van in en pleit wel voor samenwerking maar niet voor een fusie:
  • Kleinere besturen werken efficiënter en goedkoper: onderzoek toont aan dat een grote gemeente ca. 3x meer uitgeeft aan haar exploitatie dan een kleine tot middelgrote gemeente
  • Momenteel vallen er binnen het ambtenarenapparaat ontslagen in Tienen en Diest... Niet in Kortenaken!
  • Fusies leiden tot een grotere afstand voor de burger: fysieke afstand tot de dienstverlening maar ook een verminderde aanspreekbaarheid. Bijkomend wordt de ambtelijke organisatie bureaucratischer.
  • Schaalvergroting leidt niet altijd noodzakelijk tot lagere kosten: Uit onderzoek blijkt dat bij grotere gemeenten het aantal ambtenaren per 1.000 inwoners hoger ligt. En het is nu net deze kost dat vele gemeenten vandaag proberen te verminderen.
  • Van de 27 EU-landen zijn er slechts 9 die gemiddeld grotere gemeenten hebben dan Vlaanderen.
En we moeten een kat een kat noemen. Als er een fusie komt zal dat niet tussen Kortenaken en Geetbets alleen zijn maar worden we bij Tienen of Diest gevoegd en vullen we daar de financiële put. Of wordt het een fusie met Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek en Tielt-Winge (nu de politiezone Hageland en samen 36000 inwoners). Als we op het gemeentehuis moeten zijn, moeten we dus richting Tielt-Winge of Diest/Tienen of behouden we een "wijkpost" in iedere "deelgemeente" waardoor het element van al helemaal kostenbesparing wegvalt? Ik zie dit alvast niet zitten!

Samenwerking tussen meerdere gemeenten zal volgens mij daarentegen wel kostenbesparend werken (aankoop van materieel, gebruik sportaccommodatie, ...).

maandag 9 december 2013

Tijd voor de (Kerst)sfeer?

De Sint is uit het land dus nu mag de Kerstman komen! Na 6 december wordt in verschillende huiskamers een kerstboom gezet, wordt de voortuin versierd en ontstaan er kerstborrels en fakkeltochten op sommige straten. Het Kerstcomité van de Krawatenstraat organiseert ook dit jaar een Kerstboomactie waarbij de bewoners van de Krawatenstraat, de Groenstraat en de Borgveldstraat buiten een kerstboom plaatsen. Bovendien wordt er op de “Klitsenberg” een grote kerststal gezet die wordt verlicht. Tot vorig jaar werd de elektriciteit van de verlichting in de stal gratis door de gemeente gegeven maar vanaf dit jaar wordt dat geschrapt... Besparen op de kleintjes heet dat...
Nog zo’n spijtige schrapping in de steun aan initiatieven is het feit dat het feestcomité dat de straat versiert bij een 100-jarige geen subsidie meer krijgt. De 100-jarige zelf krijgt nog steeds een geldbedrag maar het feestcomité zal vanaf nu zelf moeten opdraaien voor de versiering. Jammer dat dergelijke prestaties niet meer worden gewaardeerd door onze gemeente...


PS: Men had volgens mij echt kunnen sparen door het met 1 schepen minder te doen (wat bovendien verplicht wordt vanaf 2019). Dat zou een besparing opleveren van €28.427 per jaar (bruto wedde), ofwel €170.564 op een bestuursperiode van 6 jaar! Toch ook geen kleintje...

maandag 2 december 2013

Kerstkaartjes voor Haiyan!

Onder de vele slachtoffers van de tyfoon Haiyan is ook de familie van de schoonzus van Jonathan Cardoen (tot vorig jaar gemeenteraadslid in Kortenaken). Om de familie te helpen bij de heropbouw van het dorp zijn alle kleine beetjes welkom. Vandaag is er nood aan voedsel, morgen aan hygiënische huisvesting en overmorgen aan nieuwe plantages. Hen steunen kan via een storting op rekeningnummer BE75 7440 3940 7251 op naam 'Steun Filipijnen'.
Of je kan kerstkaarten kopen. 3 euro per stuk, 4 kaartjes voor 10 euro. Met passende enveloppen. Opbrengst gaat 100% en rechtstreeks naar de inwoners van het dorp. Te bestellen bij info@jonathancardoen.be (0495/92.38.62).