Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

zaterdag 30 november 2013

(Pest)belastingen opnieuw wat hoger

Op de gemeenteraad van afgelopen donderdag stonden verschillende belastingreglementen voor het jaar 2014. De grote belastingen (opcentiemen en personenbelasting) blijven hetzelfde maar er worden, net zoals eerder dit jaar, enkele verhogingen doorgevoerd in de zogenaamde “pestbelastingen”. Hieronder enkele voorbeelden:
  • Een trouwboekje kost vanaf volgend jaar €20 (in 2013 was dat €10, dus x 2)
  • Het opvragen van een adressenlijst zal €25 kosten (dat was tot op heden gratis!!!!)
  • Om een stedenbouwkundig uittreksel op te vragen zal men €50 moeten betalen (in 2013 was dat €25, dus x 2)
  • Het afleveren van een planologisch attest kost vanaf 2014 €500 (in 2013 was dat €100, dus x 5)
  • Het afleveren van een slachtbewijs kost vanaf volgend jaar €15 per dier (in 2012 was dat gratis en van vanaf dit jaar €2,5, dus x 6)
We betreuren het dat men hier opnieuw een verhoging doorvoert want eerder dit jaar werden sommige belastingen, die vroeger niet bestonden, ook al ingevoerd. Het gaat dan vaak over administratieve stukken die opgevraagd moeten worden en waarvoor men moet betalen.

Ook de kostprijs voor de afvalophaling van een gezin zal stijgen en dit niet volgens het principe “de vervuiler betaalt”. Het bezit van een groene en grijze “bak” wordt immers duurder (x 2) terwijl de ophaling zelf wat goedkoper wordt. Dit zorgt voor een verdoken belastingverhoging van circa €20.000 per jaar.

De verenigingen zullen ook geconfronteerd worden met hogere kosten. Zo is de huurprijs van de verschillende gemeentelijke zalen fors verhoogd (sommige zalen +€5 maar andere ook +€25 of +€75). Sommige verenigingen worden zo plots geconfronteerd met hogere kosten en hebben hun eigen tarieven hier niet op kunnen afstemmen. Verder betreuren we dat het negatieve advies van de beheerraad van de zalen werd genegeerd en dat de maximumfactuur voor verenigingen sterk wordt afgebouwd.