Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

zaterdag 26 oktober 2013

Autonoom gemeentebedrijf

De gemeente Kortenaken, of beter gezegd het autonoom gemeentebedrijf (AGB), heeft deze week van minister Muyters het positieve bericht gekregen dat de aangepaste statuten van het AGB zijn goedgekeurd. Eerder had de minister bezwaren geuit en door enkele aanpassingen kan het AGB uiteindelijk dan toch van start gaan. Dat is een eerste maar zeer belangrijke stap in een poging om de btw van de bouw van de sporthal te kunnen recupereren. Een poging, want niemand kan zwart op wit zeggen dat het lukt.
Eerlijkheidshalve moet ik ook toegeven dat ik het hele verhaal over het AGB niet goed (meer) kan volgen en we vragen hierover dan ook regelmatig uitleg. Dit betekent niet dat we vanuit de oppositie niet toejuichen dat de meerderheid al het mogelijke doet om een grote soms geld te kunnen recupereren. Maar niemand (van ons) begrijpt goed hoe het in elkaar zit.

maandag 21 oktober 2013

Gemeenteraad oktober

Zoals elke 4e donderdag van de maand (niet tijdens de zomer) vindt er een gemeenteraad plaats (20u). Op de raad van oktober staan 14 punten. Naast enkele goedkeuringen van lastvoorwaarden en mandateringen komen onderstaande punten aan bod:
  • Subsidiereglement voor projecten rond ontwikkelingssamenwerking
  • Borgstelling voor een lening van de Kerk in Kortenaken (reparatie verwarming)
  • Begrotingswijziging
  • "Kafka-verhaal" rond het autonoom gemeentebedrijf en de BTW-recuperatie
  • Concessieovereenkomst voor de uitbating van de cafetaria in de sporthal
  • Extra agendapunt over het tijdig overmaken van de collegenotulen aan de raadsleden
  • Vragen
  • In besloten zitting wordt voor de 3e keer een poging ondernomen om op een correcte manier de GECORO samen te stellenwoensdag 16 oktober 2013

Welkom!

Dat het prachtig wonen is in Kortenaken dat weet ik al langer maar ook mensen van buiten Kortenaken weten dat. Tijdens de huisbezoeken van vorig jaar hoorden we vaak van 'inwijkelingen' dat men naar Kortenaken is gekomen voor de rust, de omgeving, de grotere tuin voor hetzelfde geld, ... Om deze nieuwe inwoners wegwijs te maken in de gemeente wordt a.s. zondag de jaarlijkse Welkomstdag georganiseerd. Elke nieuwe inwoner heeft hiervoor een uitnodiging gekregen en wordt ontvangen in de sporthal. Nadien stappen ze op een bus voor een toeristische en informatieve rondrit door de gemeente zodat sommige verdoken plekjes worden onthuld.


zaterdag 5 oktober 2013

Ein-de-lijk! Sporthal “De Vruen”

Lang, heel lang (meer dan 30 jaar) wordt al over een Kortenaakse sporthal gesproken. Dit weekend wordt hij geopend en hij is prachtig: een grote sportoppervlakte die deelbaar is in 3 delen en waar men alle binnensporten kan beoefenen, een kleiner sportlokaal, een schitterende cafetaria met zicht op het speelveld en een bijhorend buitenterras, ...
Gedurende 6 jaar heeft de voormalig schepen van sport Michel Vander Velpen en de vorige bestuursploeg zitten te lobbyen om het dossier rond te krijgen. Op deze manier kon er beroep gedaan worden op Vlaamse subsidies en kon onze gemeente haar sporthal eindelijk bouwen. 6 jaar hard werken hebben er dan ook toe geleid dat in augustus vorig jaar de eerste steen werd gelegd en dat een nieuwe bestuursploeg gisteren de infrastructuur mocht openen. Voordien werden er ook al kleinere stappen gezet maar het dossier is de laatste jaren pas echt in een stroomversnelling gekomen. Een zeer mooie realisatie en de afwerking mag er zijn!

Als je houdt van actief of passief sporten moet je zeker eens gaan kijken. In de cafetaria staan bovendien ook een pooltafel, een kicker, een groot projectiescherm, ...  De naam van het volledige complex werd gekozen uit 51 inzendingen en verwijst naar de ligging aan de Grote Vreunte (in het dialect de “vruujen”).