Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

zaterdag 25 mei 2013

3e beste fietspad van Vlaanderen

Brief aan de inwoners van de as Klipgaardestraat - Grote-Vreunte - Blijstraat - Krawatenstraat

"Vorige week onthulde de krant ‘Het Nieuwsblad’ de beste en slechtste fietspaden van iedere Vlaamse gemeente in haar groot fietspadenrapport. Het fietspad aan de Klipgaardestraat (Waanrode) was in Kortenaken het beste en ook het beste in de provincie Vlaams-Brabant. De jury van de krant beoordeelde dit fietspad en dus bij uitbreiding de hele as Klipgaardestraat – Grote Vreunte – Blijstraat – Krawatenstraat zelfs als 3e beste fietspad van Vlaanderen!

Dit is iets waar we als kleine gemeente trots op mogen zijn en het geeft een blijk van waardering voor de eerdere investeringen in verkeersveiligheid. Het 3e beste fietspad van Vlaanderen heeft de vorige meerderheid (CD&V – SP.a) kunnen realiseren met maximale subsidies en werd in het najaar van 2011 ingehuldigd. Bovendien hebben zij ook het dossier voorbereid om o.a. fietspaden aan te leggen aan de Hoeledensebaan in Hoeleden. Zo werkt men daar momenteel het, volgens ‘Het Nieuwsblad’, slechtste fietspad van Kortenaken weg. Vanuit JONG-CD&V hopen we dan ook dat de nieuwe meerderheid (Open VLD-GBL – N-VA) in de toekomst verder investeert in verkeersveiligheid. Een investering die volgens ons nodig is en die via subsidies mogelijk is voor een kleine gemeente.JONG-CD&V Kortenaken
Lien Vandebroeck, Dorien Fets, Kim Vandepoel, Jonathan Renders en Kristof Mollu"zaterdag 18 mei 2013

Nieuwe fietsenstalling Trip Trap

De verkeerswerkgroep van basisschool Trip Trap (Kortenaken) streeft al enkele jaren naar meer duurzame verplaatsingen van en naar school. Verkeersveiligheid en duurzaamheid zitten dan ook in hun actieplan waar ze een volledig schooljaar rond werken. Zo werkten de leerlingen het afgelopen jaar rond een veilige schoolomgeving waarbij ze hun fantasie de vrije loop lieten, er werd een fluo-zoektocht georganiseerd rond Sint en Piet, elke klas
heeft een fluo-bak en verlaat de school niet zonder de fluo-hesjes, de kleuters “pimpten” hun fietsjes, ...

Afgelopen week werd de 2de verkeersweek georganiseerd en vonden er heel wat activiteiten plaats in het teken van ‘verkeer en veiligheid’: een fietsbehendigheidparcours, fietscontroles, bezoek van de politie, les over de dode hoek, ... Vrijdag werd de verkeersweek feestelijk afgesloten met de STRAPDAG en werd over de volledige lengte van de Schoolstraat een zebrapad gelegd met als betekenis dat de straat voor de trage weggebruiker is.
Met de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant en de steun van KORZO als inrichtende macht van de school werd ook de splinternieuwe fietsenstalling ingehuldigd en werd er een document met voorstellen overgemaakt aan de burgemeester en de schepen van onderwijs. De leerlingen van het 1e leerjaar hadden nog een mooi fietscongres in petto (zie filmpje)!


donderdag 16 mei 2013

Fairtrade@work-ontbijt

De GROSK heeft vandaag haar jaarlijkse Fairtrade@work-ontbijt georganiseerd. Op deze manier wil de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking Kortenaken de eerlijke handel onder de aandacht brengen. Fair Trade draagt immers bij aan de duurzame ontwikkeling van de kleinschalige producent, niet alleen in het Zuiden maar ook hier. In GC Den Hoek werd er een uitgebreid en (h)eerlijk ontbijt voorzien voor een 100-tal aanwezigen waaronder het personeel en de mandatarissen van de gemeente en het OCMW: confituur, peperkoek, eieren, koffie, yoghurt, beleg, aardbeien, ... Zelfs de bloemen hadden het label van Fairtrade.

Het ontbijt kadert binnen de werkzaamheden van Noord-Zuid en de ambitie om de titel van FairTradeGemeente te behalen. Hiertoe worden verschillende acties ondernomen:
 • Een fair-trade trekkersgroep werd opgestart met als doel van Kortenaken een FairTradeGemeente te maken.
 • De verschillende adviesraden maken kennis met de fairtradeproducten. Zo hopen we het gebruik van deze producten in onze gemeente aan te moedigen.
 • Het gemeentebestuur keurde de fairtraderesolutie goed waardoor het gemeentepersoneel fairtradekoffie en -sap drinkt. Ook in de gemeentelijke zalen wordt enkel nog fairtradekoffie geschonken. Bij recepties worden eerlijke wijnen geschonken.
 • Kortenaakse scholen steunen het fairtrade-initiatief en brachten o.a. een bezoek aan de Wereldwinkel en Boederij de Brabander: fairtrade en lokaal.
 • Elke jaar wordt er ook een Fairtrade- en boerenmarkt georganiseerd voor zowel lokale producten als wereldstanden. Het gemeentepersoneel wordt jaarlijks uitgenodigd op een fairtrade-ontbijt. 
 • Lokale middenstand en horeca worden gestimuleerd fairtradeproducten aan te bieden.

‘Trade, not aid’: geen hulp, maar eerlijke handel drijven ook met de lokale producenten!

maandag 13 mei 2013

LenteBBQ: 26 mei

Jaarlijks organiseren we met CD&V in de maand mei een eetdag: pasta-avond, kaasbuffet, spek&eieren, ... Dit jaar heeft de werkgroep iets nieuws uitgewerkt, je kan 9 verschillende soorten barbecuevlees komen eten en dit aangevuld met een groentebuffet en sausjes. Voor vegetariërs wordt er een apart aanbod voorzien. Kinderen (€8) en volwassenen (€15) kunnen op zondag 26 mei tussen 11u30 en 13u30 en tussen 17u en 19u komen smullen in zaal Den Hoek. Inschrijven kan bij alle bestuursleden of via het mailadres eetdag@cdenvkortenaken.be. Allen van harte uitgenodigd!

woensdag 8 mei 2013

Kortenaken kan beroep doen op Plattelandsfonds


Een landelijke gemeente als Kortenaken heeft typische kenmerken: een lage bevolkingsdichtheid, uitgestrekte oppervlakte, veel wegen, lage inkomens, verouderde bevolking, ... Daarom heeft de Vlaamse Regering (op initiatief van CD&V) het Plattelandsfonds in het leven geroepen. Kortenaken maakte deel uit van de 50 landelijke gemeentes die in aanmerking komen voor het fonds. Onze gemeente kan nu een project indienen dat rekening houdt met een of meerdere plattelandsdoelstellingen (zie hieronder). De maximale toelage voor een gemeente bedraagt €250.000/jaar en Kortenaken heeft dit jaar en de komende 5 jaar telkens recht op €162.840. Een belangrijk een groot budget!  

De Plattelandsdoelstellingen:
 • inspanningen leveren tot het vrijwaren en ontwikkelen van de open ruimte
 • bijzondere aandacht hebben voor de kwetsbare gebieden, meer bepaald de natuurgebieden
 • een functioneel wegennet op het platteland verder onderhouden, herstellen of heraanleggen
 • bijdragen tot het beheren en onderhouden van het waterstelsel van lokaal belang
 • rurale ondernemers ondersteunen
 • de landbouw op het platteland versterken en verbreden
 • toerisme en recreatie op het platteland kansen geven
 • aandacht hebben voor kwetsbare groepen op het platteland
 • de leefbaarheid van de dorpen stimuleren