Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

zaterdag 27 oktober 2012

Een geloofwaardige politiek


Waarom wordt er aan politiek gedaan? “Niet voor de postjes”. Dat hoor je meestal. Maar met de aangekondigde stoelendans van VLDGBL in Kortenaken waarbij er na drie jaar een andere burgemeester komt, een andere voorzitter van de gemeenteraad, een andere voorzitter van het OCMW en twee andere schepenen geeft de nieuwe coalitie toch eerder blijk van een postjesmentaliteit (10 van de 19 kandidaten zijn gelukkig + nog enkelen gelukkig gemaakt door een postje in het OCMW?). In de programma’s las ik dat het anders kon en dat er meer op dialoog en dossierkennis moest worden ingezet. Nieuwe mensen hebben volgens mij altijd een inwerktijd nodig en door de vele wissels is het moeilijk om een goed beleid te voeren. Er gaat dus tijd verloren.

donderdag 25 oktober 2012

Website

Sinds augustus heb ik een website. Tijdens de campagne postte ik regelmatig iets op mijn site en ik zal dat ook blijven doen. Nu ik deel uitmaak van de gemeenteraad kan ik me nog verder verdiepen in bepaalde zaken en zal ik regelmatig commentaar geven op het beleid. Niet om de andere partijen af te breken, maar wel om op een constructieve manier oppositie te voeren. Dus hou zeker mijn blog in de gaten als je op de hoogte wil blijven van mijn “eerste” politieke stappen.

zondag 21 oktober 2012

Boerenrock in de prijzen

Ons mooi Kortenaaks festival Boerenrock is genomineerd voor de Europese Festival award categorie "Small". Een waardering voor de organisatie die een heel jaar werkt om eind augustus Kortenaken op de kaart te zetten. Vroeger was ik ook bestuurslid van Boerenrock en ging ik altijd mee promo maken en als we onder de kerktoren vandaan kwamen, dan viel het op dat velen Kortenaken kennen door Boerenrock. Het unieke aan Boerenrock is het gezellige en gemoedelijke karakter op het festivalterrein. Jaar na jaar slaagt de organisatie er in om dat te verkrijgen, en dit jaar was het opnieuw zover. Steun daarom de organisatie en stem op de volgende link: https://www.surveymonkey.com/s/efa2012

vrijdag 19 oktober 2012

Bedankt campagneteam

Woensdagavond hebben we de eerste bestuursvergadering gehad na de verkiezingen. Een moment waarop alle kandidaten aanwezig waren, we hebben nagepraat, enkele afspraken over de toekomst gemaakt en bovenal onze campagneleider Jan Vandepoel bedankt. Elke maandagavond is het campagneteam ten huize Vandepoel samengekomen om de folder te maken, om de ladders voor te bereiden, ... Het campagneteam bestond uit eigen mensen van CD&V die maanden hard hebben gewerkt. We worden dan wel niet beloond door opnieuw deel uit te maken van de gemeenteraad, maar we behouden wel 6 zetels in de gemeenteraad waardoor we een sterke fractie zijn. 

Aan aan het hele team een welgemeende dankjewel!

maandag 15 oktober 2012

Een dubbel gevoel


Met CD&V hebben we goed gescoord en behaalden we net als 6 jaar geleden 6 zetels. De afgelopen jaren hebben we samen met de SP.a een goed beleid kunnen voeren en dat hadden we graag verder gezet. SP.a+ heeft echter 2 zetels verloren waardoor we de meerderheid nipt kwijt zijn. VLD-GBL gaat samen met de N-VA en behaalt zo 10 van de 19 zetels.

Anderzijds ben ik wel tevreden over het resultaat van onze volledige lijst, van onze jongeren en uiteraard van mezelf. Aan alle 507 mensen die voor mij hebben gestemd bedankt en ik zal in de gemeenteraad op een constructieve manier werken vanuit de oppositie.

Stefaan, Annita, Michel en de SP.a-schepenen, jullie hebben goed werk geleverd! Aan ons om ons laten te horen!

zondag 14 oktober 2012

Zondag 14/10


Zondagmiddag, 14u27... Vanaf nu is het wachten. Om 18u hebben we bij Rafke (Café Oud Cortenaeken, Dorpsplein Kortenaken) afgesproken met alle CD&V-sympathisanten. Iedereen welkom!vrijdag 12 oktober 2012

Waar gaan de verkiezingen over?

De gemeenteraadsverkiezingen van 2012 gaan over u en ik. Over de lokale belangen. Aanstaande zondag kiezen we in “Kotnaeken” 19 mensen die de komende 6 jaar er een nog mooiere gemeente van willen maken. Het gaat dus over uw stoep, over uw afval, over uw cultuur- en sportactiviteiten, over uw vereniging, over uw directe dienstverlening, over uw dorp en straat ... uw belangen. Kies dus voor de partij waarbij {elke Kortenakenaar inbegrepen} is en die de afgelopen 6 jaar heeft gewerkt om er allemaal beter van te worden.

We kiezen dan indirect ook over de samenstelling van de OCMW-raad en de politieraad.

donderdag 11 oktober 2012

Het laatste huisbezoek


De huisbezoeken zijn gedaan. Donderdag heb ik het laatste “pizzamenu” bezorgd en hiermee loopt onze jongerencampagne ten einde. Zes jaar geleden was ik ook al bij CD&V maar kwam ik niet op bij de verkiezingen. Ik heb toen wel af en toe mee campagne gevoerd maar dit keer was het anders. Nu was het veel actiever. Ik heb vooral geluisterd maar ook antwoorden gegeven op vragen.

Ik ben verkeerskundige van opleiding en ik heb gemerkt dat het verkeer een heet hangijzer is in Kortenaken en vanuit mijn professionele ervaring weet ik dat het net zo is in andere gemeentes. Verkeer is namelijk een van de thema’s waar een gemeente een grote invloed op heeft en wat een lokale bevolking onmiddellijk treft. “Er wordt te snel gereden in mijn straat.” “Ik ben blij dat hier een veilig fietspad ligt zodat we zijn afgeschermd van de auto’s”. “Bij de nieuwe weginrichting had dit en dat anders gekund”. De mensen beseffen ook dat Kortenaken een grote gemeente is en dat er niet overal gelijktijdig fietspaden of riolering aangelegd kunnen worden, of dat niet alle wegen vernieuwd kunnen worden. Hopelijk krijg ik de kans om vanuit de gemeenteraad mee aan een veiliger Kortenaken te werken!

woensdag 10 oktober 2012

Sociale media in Kortenaken


Ik las ergens dat er weinig Kortenaakse politieke activiteit is op sociale netwerksites. Af en toe post ik wel eens een link van mijn blogsite op Facebook, maar Facebook dient voor mij in de eerste plaats om leuke vakantiefoto’s te zien, het contact met vrienden/kennissen (van vroeger) te onderhouden, zelf eens iets grappig te posten, ... Dus voor mij is Facebook niet dé plaats om politieke discussies te voeren. Wel moeten we als gemeente meer aandacht besteden aan Facebook want het is een ideale manier om snel dingen kenbaar te maken. Een groep in verband met de Jeugdraad, een pagina voor de gemeente, ... Het zijn voorbeelden waardoor er snel gecommuniceerd kan worden. Ook de gemeentelijke website kan en moet veel beter en interactiever.

Op het politieke debat van vorige week vrijdag hebben Jonathan en ik wat zitten te ‘tweeten’ zodat het debat ook op de site van het Nieuwsblad gevolgd kon worden. We merken wel dat het aantal (actieve) twitteraars in Kortenaken eerder beperkt is.

We hebben ons ook afgevraagd of onze blogs (www.jonathancardoen.be & mijn site) niet alleen door andere politieke partijen worden gelezen maar we horen aan de deur toch vaak een reactie dat ze al eens op onze blog zijn geweest. We gaan er dus nog een tijdje mee door om wat te posten op onze site ;-)

dinsdag 9 oktober 2012

"Wij werken aan jullie toekomst"

Met de oranje ladders hebben we getracht om op een originele manier campagne te voeren en positief in het straatbeeld te verschijnen. De ladder staat symbool voor het werken aan de toekomst, wat ook onze slogan is voor de verkiezingen. In het begin waren er veel nieuwsgierige reacties omdat de mensen niet wisten wat de oranje ladder betekende en we hebben elke week een bordje toegevoegd. Het eerste bordje was de boodschap “2006” die verwijst naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen waarin CD&V voor het eerst sinds 18 jaar vanuit de oppositie naar de meerderheid is gekomen. In de periode 2006-2012 is er heel wat gebeurd in Kortenaken en daar heeft CD&V aan meegewerkt. Ook in de periode 2012-2018 willen “we werken aan de toekomst”. En we hopen dan ook op uw steun op 14 oktober.

maandag 8 oktober 2012

De laatste week


De laatste week van de campagne is begonnen. Onze kaart waarop we aanduiden waar we al zijn geweest geraakt stilaan ingekleurd. We bezochten met de jongerenkandidaten enkel de -35 jarigen en het valt op dat er redelijk veel interesse is in de politiek. We gaan nog een week op pad en het lijstje met ideeën is verder aangevuld. Ik hoop dat ik werk mag en kan maken om deze ideeën te realiseren.

zaterdag 6 oktober 2012

Veel volk op debat maar de 'verandering' en 'het plan' blijven uit


Het debat in Kortenaken kon rekenen op een grote belangstelling: zo’n 300 aanwezigen (waarvan 76 kandidaten). In het begin kwam het even moeizaam op gang, maar het liep al snel los. Mijn algemene conclusie is (oke, ze kan misschien licht bevooroordeeld zijn maar ik heb ze nog van enkele neutrale aanwezigen gehoord) dat de meerderheid uitblonk in dossierkennis en visie, de NV-A voornamelijk het oppositiewerk deed en geen nieuwe ideeën had en dat de Open VLD nog op zoek is naar “hun plan”.

Dit laatste werd mooi geïllustreerd door de vraag waar de KMO-zone moet komen. Het antwoord van Open VLD was “wij hebben een alternatief dat ligt in Waanrode maar we zeggen nu niet waar. Het ligt op 300 m van een huis”. Ik vraag me dan af wat ze te vrezen hebben om nu niet te zeggen waar zij de zone plannen. Schrik voor buurtbewoners of toch geen plan?

Ook de grote verandering bij N-VA heb ik niet gemerkt. De jonge lijsttrekker had duidelijk zijn financieel lesje van zijn vader geleerd en kon dus ook de cijfertjes opsommen, maar er kwamen geen concrete voorstellen over de financiën. Ze stelden wel dat de ambtenarij gerust wat afgebouwd mag worden en niet de taak van het college van burgemeester en schepen moeten doen. Mij lijkt een sterk college met sterke en gedreven ambtenaren het ideale voor een gemeente. In de lijstduwer van de N-VA was ik volledig ontgoocheld want die hebben we jammer genoeg (bijna) niet gehoord.

Bij de sp.a plus-lijst viel de groene kandidaat mij op die op een frisse manier zijn ideeën aanbracht. Ook hun lijsttrekker kent haar dossiers en was gevat wanneer het over kinderopvangplaatsen ging. De jeugdraad had wel een kritische vraag gesteld over de betrokkenheid van de raad bij bepaalde thema’s (bv. sporthal).

Voor CD&V namen Stefaan en Annita het op en ze hebben dit volgens mij zeer goed gedaan. Elk had enkele specifieke thema’s. Ze konden beiden een beroep doen op een goede dossierkennis en dit werd duidelijk met de vragen over gescheiden riolering. In de straat horen we immers vaak fabeltjes dat bepaalde werken nutteloos zijn geweest omdat de straat binnenkort weer opgebroken moet worden. Er is echter gekozen om nu fietspaden aan te leggen met subsidies in plaats nog 10 à 15 jaar onveilige fietspaden te hebben en te wachten tot de rioleringswerken van start kunnen gaan. Bovendien moeten de fietspaden niet opgebroken worden bij de rioleringswerken. Dit lijkt me een goede visie en een doordacht plan.

Het was dus een boeiende avond en hopelijk hebben de niet-kandidaten die aanwezig waren er ook iets aan gehad. Kortenaken is op 6 jaar tijd fel veranderd en de veranderingen mogen gezien worden. Uiteraard kunnen sommige dingen beter en is het werk nog niet af, maar daar willen we nog verder aan werken. 

Skateterrein


In het voorjaar van dit jaar werd het skateterrein in Hoeleden weggehaald omdat er geregeld vandalisme plaatsvond. Afgelopen dinsdag was het jeugdraad, ik kon er jammer genoeg niet bij zijn, maar ik las vandaag in het verslag dat het wordt teruggeplaatst. De jeugdraad was van oordeel dat de jongeren die in het verleden vandalisme hebben gepleegd ‘deftig aangepakt moeten worden en dat de problemen met de ouders besproken moeten worden’.
De jeugdraad, met vertegenwoordigers uit de verschillende jeugdverenigingen, zijn dus plichtsbewust en wijzen de jongeren zelf op hun verantwoordelijkheid. Mooi vind ik dat! 

donderdag 4 oktober 2012

Trage wegen


Trage wegen zijn alle verbindingen of paden voor niet-gemotoriseerd verkeer. Het gaat onder meer over oude kerkwegen, jaagpaden, veldwegen, buurtwegen, holle wegen, … Vroeger waren deze wegen belangrijk voor lokale verplaatsingen in of tussen dorpskernen. Naast het verdwijnen van de meeste trage wegen door verkavelingen worden ze ook vaak verwaarloosd of worden ze in gebruik genomen door eigenaars die deze wegen zonder wettelijke basis afsluiten of verwijderen. Ik pleit er niet voor om alle trage wegen uit de “Atlas der Buurtwegen” (deze atlas geeft een officieel en openbaar statuut aan vele trage wegen) opnieuw open te stellen, maar we moeten als gemeente wel op zoek gaan naar welke historische trage wegen nuttig kunnen zijn voor Kortenaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan weggetjes die ingezet kunnen worden in de veilige verplaatsingen naar de scholen of naar de sporthal. Uiteraard moet dit in overleg gebeuren met de landbouwers en anderen want soms weet men gewoon niet dat men op een trage weg woont of dat men een landbouwperceel heeft waar vroeger een trage weg liep.

dinsdag 2 oktober 2012

Van bij ons


Onlangs kondigde Delhaize aan dat het haar Citywinkels zou schrappen. Het is belangrijk voor een landelijke gemeente als Kortenaken dat de bewoners in eigen dorp hun inkopen kunnen doen. Wij hebben wel geen Delhaize maar jammer genoeg zie je steeds vaker dat lokale handelaars hun deuren moeten sluiten. Zo is het supermarktje in Hoeleden verdwenen, zijn de bakker en beenhouwer op de Ransberg verdwenen, ... We moeten het de lokale ondernemers dan ook gemakkelijker maken en hen steunen. Het oprichten van een middenstandsraad en het openen van een ondernemersloket waar iedere ondernemer met zijn vragen terecht kan, helpen hierbij. Maar waarom ook geen digitale gids opmaken met handelaars uit Kortenaken (een soort “online mini-Kortenaakse gouden gids”) en zo de lokale economie promoten bij (nieuwe) inwoners? Of een starterspremie geven aan startende ondernemingen? We moeten de thuisverkoop van streekproducten sterk promoten zodat men te voet of met de fiets verse producten kan kopen.
Gelukkig ontstaan er in Kortenaken ook initiatieven zoals een buurtwinkel met eigen groenten (Waanrode) of een fair trade winkel (Ransberg).

maandag 1 oktober 2012

Debatavond: 5 oktober (20u, Den Hoek)


De programma’s vallen stilaan in de bus, de affiches staan al lange tijd langs de straat, de huisbezoeken gaan vlot, ... Vrijdag 5 oktober is er om 20u het politieke debat in GC Den Hoek tussen de vier partijen. Sommige partijen waren oorspronkelijk niet van plan om hun lijsttrekker af te vaardigen, maar omdat een lijsttrekker in principe de kandidaat burgemeester is, heeft iedereen toch toegezegd. Het is belangrijk om te horen wat iedere kandidaat te zeggen heeft, waar hij of zij – en bij uitbreiding de hele partij – voor staat. Voor CD&V zullen Stefaan en Annita (als kandidaat voorzitter OCMW) het woord voeren.
Het debat bestaat uit twee delen. Voor de pauze worden de vragen beantwoord die de verschillende adviesraden vooraf hebben geformuleerd. Na de pauze is het tijd voor vragen uit het publiek. Zes jaar geleden was het debat een groot succes en hopelijk durven de partijen nu ook te zeggen wat ze werkelijk denken en wordt er niet rond de pot gedraaid. Naast de twee vertegenwoordigers van elke partij, zullen er ook heel wat kandidaten aanwezig zijn en aarzel niet om ook aan hen vragen te stellen!