Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

zaterdag 22 september 2012

Tienen bereikbaar vanuit Kortenaken


Elke dag neem ik – samen met verschillende andere inwoners van Kortenaken en anderen uit de omgeving – de trein in Tienen en pleit ik voor een goede bereikbaarheid van de Suikerstad. Er zijn plannen om de Vesten van Tienen her in te richten en dit is een goede zaak voor de verkeersveiligheid maar ik ben voorstander om dan eerst de Noordelijke Rondweg in Tienen te realiseren. Uit de persartikels blijkt dat in de ideale situatie de heraanleg van de Vesten gelijktijdig wordt uitgevoerd met de aanleg van een Noordelijke Rondweg omdat deze 25% tot 50% van het verkeer zal opvangen. Momenteel werkt men in Tienen aan de Oplintersesteenweg en loopt het verkeer op de kruispunten al vast. Omdat het onze regio zo fel aanbelangt (velen werken in Tienen, nemen er de trein of rijden er op de E40) is er eind 2011, op aangegeven van JONG-CD&V-Kortenaken, op de gemeenteraad van Kortenaken een motie goedgekeurd met de volgende besluiten (zowel meerderheid als oppositie steunden het voorstel): 
  1. Aan te dringen op een snelle aanleg van de Noordelijke Rondweg en volledige ontsluiting van de ring rond Tienen omdat dit de doorstroming zal bevorderen.
  2.  Er wordt gevraagd om – indien de Vesten vroegtijdig worden heringericht – bij de heraanleg van de Vesten overgangsmaatregelen te nemen om ook voor de inwoners van de omliggende gemeenten een vlotte in-, uit en doorgang te garanderen. 
  3. Er wordt gevraagd dat het gemeentebestuur van Kortenaken en omliggende gemeenten op een actieve manier geïnformeerd en betrokken worden bij de opmaak en realisatie van de plannen en de gemaakte studies in verband met de verkeerscirculatie. 
Als reactie op de motie heeft het stadsbestuur van Tienen in december 2011 laten weten "dat ze de bezorgdheid van Kortenaken begrijpen en dat er ondertussen al een intentieverklaring tussen Tienen en het Vlaams Gewest is ondertekend om de studie van de Noorderlijke Rondweg Tienen uit te werken. Het technische dossier voor de heraanleg van de vesten is in eindfase en zal in 2012 in aanbesteding gaan. Verder zal de stad Kortenaken op de hoogte houden van beide projecten."