Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

donderdag 30 augustus 2012

Waar je afval kwijt?


Deze week heb ik een mail gekregen van een inwoner van Kortenaken waarin onder andere stond dat er in onze buurt veel afval wordt verbrand in de tuinen en dat dit hinderlijk is voor de buren. Volgens de Vlaamse milieureglementering is enkel het verbranden van plantaardige afvalstoffen (bv. takken, struiken, ...) toegelaten mits men een afstand van 100 meter respecteert tot begroeiing of bebouwing. In de praktijk betekent het dus dat het quasi verboden is om in de eigen achtertuin (tuin)afval te verbranden. Het sluikverbranden veroorzaakt niet alleen milieuschade maar er is ook directe geur- en rookhinder. De prijzen op ons containerpark zijn bij de laagste in Vlaanderen dus moeten we een halt toeroepen aan het sluikstorten en -verbranden. Alle inwoners van de gemeente, dit wil zeggen iedereen die is ingeschreven in Kortenaken, krijgen automatisch toegang tot het containerpark via de elektronische identiteitskaart en afhankelijk van de lengte en hoogte van het voertuig en van het gebruik van de perscontainer voor het grof afval wordt er een beperkte vergoeding gevraagd.