Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Gemeenteraad in teken van de financiën

Volgende week donderdag (20/12) is het om 20u de laatste gemeenteraad van het jaar. Traditioneel staat deze in teken van de financiën en dat is nu niet anders. Van de 31 punten die besproken zullen worden, gaat de overgrote meerderheid over belastingen, retributies en budgetten. De huidige tarieven zullen behouden blijven en het overzicht voor het aanslagjaar 2018 is terug te vinden op de website van de gemeente. Deze pagina zal in januari vervangen worden voor het aanslagjaar 2019.
Recente posts

Bevoegdheden

Vandaag hebben we de bevoegdheden van het toekomstige college van burgemeester en schepenen toegelicht aan het personeel van het OCMW en de gemeente.
Stefaan Devos (CD&V) zal de eerste drie jaar het college leiden dat trouwens bestaat uit één schepen minder dan tijdens de huidige legislatuur. Naast de wettelijke bevoegdheden die toebehoren aan de burgemeester (politie, brandweer, rampenbestrijding, algemene coördinatie en burgerzaken) neemt Stefaan de bevoegdheden financiën, autonoom gemeentebedrijf, landbouw, onderwijs en gemeentepersoneel tot zich. Niels Willems (N-VA) wordt eerste schepen en wordt bevoegd voor gebouwen, toegankelijkheid, erfgoed, ruimtelijke ordening, lokale economie, wonen, kunstacademie ART en erediensten. Griet Vandewijngaerden (sp.a) is bevoegd voor de jeugd, cultuur, GROSK, groendienst, milieu, begraafplaatsen, bibliotheek, buitenschoolse kinderopvang (BKO) en dierenwelzijn. Annita Vandebroeck (CD&V) wordt voorzitter van het bijzonder comité voor de s…

Nog even wachten op een positieve meerderheid

Gisteren hebben de lijsttrekkers van CD&V, N-VA en sp.a Kortenaken, een aangetekend schrijven ontvangen van de raad voor verkiezingsbetwistingen. Open VLD lijsttrekker André Alles heeft op 27 november 2018 een bezwaar ingediend bij de raad voor verkiezingsbetwistingen en vraagt de ongeldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen en een hertelling van alle uitgebrachte stemmen. Als nieuwe bestuursmeerderheid betreuren we het feit dat dit bezwaar pas één dag voor de uiterste termijn is ingediend en hierdoor de opstart van de nieuwe meerderheid wordt bemoeilijkt want de raad behandelt de zaak eind december. We gaan er echter vanuit dat de leden van het telbureau in eer en geweten hebben geteld en dat het resultaat correct is. Als toekomstige meerderheid blijven we dan ook positief verder werken aan het gezamenlijk beleidsproject.

Ledenreceptie

Bedankingsreceptie

Aanstaande vrijdag (30/11) organiseren we namens het CD&V-bestuur van Kortenaken om 19u een receptie in zaal Servaes (Kersbeek-Dorp 14 te Kersbeek). Met deze receptie willen we alle kandidaten, leden, plakploeg, grondeigenaars, … bedanken voor de steun tijdens de afgelopen verkiezingscampagne. Verschillende sympathisanten zijn tijdens de verkiezingen achter de schermen 'druk in de weer geweest' en vandaar dat we hen willen bedanken.

CD&V vernieuwt haar partijbestuur

Mensen samenbrengen en verbinden, dat is de beste manier om van Kortenaken een mooie plek te maken. En als partij willen we daarin een belangrijk rol spelen. Ik, jij, wij: samen geven we onze partij vorm. Een open beweging waarin iedereen zichzelf kan zijn en op zijn eigen manier kan meeschrijven aan ons verhaal.

In januari wordt daarom een nieuw partijbestuur bij CD&V-Kortenaken samengesteld. Hierbij hoort ook de verkiezing van nieuwe voorzitters voor de verschillende lokale geledingen (o.a. CD&V Kortenaken, Vrouw & Maatschappij, CD&V-Senioren en JONG-CD&V). Indien je interesse hebt in één van deze functies, laat je dit best weten aan onze partijsecretaris Kim Vandepoel, en dit vóór 11 december 2018 (kim@cdenvkortenaken.be). Je kan Kim ook contacteren mocht je lid willen worden van CD&V.

Afscheid als scheidsrechter

Aanstaande zondag neem ik na 15 jaar afscheid van mijn hobby als scheidsrechter. De combinatie met de politiek werd de laatste tijd steeds moeilijker en in de toekomst leek het me helemaal niet meer mogelijk om dit te combineren.
Mijn allereerste jeugdwedstrijd floot ik als 16 jarige op Wommersom (2003). Veel herinner ik mij er wel niet van. Op 8 oktober 2006 - toevallig de dag van de gemeenteraadsverkiezingen - maakte ik de overstap naar de eerste ploegen in de provincie Vlaams- en Waals-Brabant. Zondag is het voor mij een mooie symbolische wedstrijd om af te sluiten: Berchem Sport - Sporting Hasselt (2e amateurklasse; wat vroeger 3e nationale werd genoemd). In september 2012 floot ik namelijk mijn eerste wedstrijd in 4e nationale op het veld van SP. Hasselt en in januari 2014 mijn eerste wedstrijd in 3e nationale op het veld van Berchem Sport.
Wat ik me vooral nog heel goed herinner, is dat ik tijdens een wedstrijd in 4e klasse in 2013 mijn schouder uit de kom heb g…